Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Δια βίου μάθηση” «ΕΚ. Ε. Σ. ΑΠ.» 2010 -2011

Το Έργο «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» απευθύνεται...

Κοινοποίηση:
error

Διαβάστε περισσότερα