Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Δια βίου μάθηση” «ΕΚ. Ε. Σ. ΑΠ.» 2010 -2011

Αρχική » Διάφορα » Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Δια βίου μάθηση” «ΕΚ. Ε. Σ. ΑΠ.» 2010 -2011

Το Έργο «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και

στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Άξονες: «ΑΠ 7», «ΑΠ 8», «ΑΠ 9» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους.

Βασικός σκοπός του Έργου είναι η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της διά βίου μάθησης με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Προγράμματα Εκπαίδευσης Eκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (διάρκειας 100 ωρών)
2. Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης (διάρκειας 25 ωρών)
3. Επιμόρφωση Στελεχών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (διάρκειας 25 ωρών)
4. Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (διάρκειας 25 ωρών)
5. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΣΔΕ (διάρκειας 25 ωρών)
6. Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση (διάρκειας 25 ωρών)
Κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2011) θα πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω προγράμματα.
Για κάθε  πρόγραμμα 25 ωρών προβλέπονται 15 ώρες που πραγματοποιούνται από απόσταση και 10 ώρες που πραγματοποιούνται μέσω δύο (2) συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων (διάρκειας 5 ωρών έκαστη), κατά την διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν οι συμμετέχοντες.
Στο  πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 100 ωρών, οι 75 ώρες πραγματοποιούνται από απόσταση και οι 25 πραγματοποιούνται μέσω πέντε (5) διά ζώσης συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων (διάρκειας 5 ωρών), κατά την διάρκεια των οποίων υπάρχει η δυνατότητα για μία μόνο απουσία αλλά όχι στην πρώτη και στην τελευταία συνάντηση.
Ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα ανέρχεται στα 20 άτομα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε,.URL:www.ideke.edu.gr (Σύνδεσμος: Ανακοινώσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Θεοδώρα Ζαμπάκη,  Περιφερειακό Στέλεχος  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  που είναι αρμόδια για το διοικητικό συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων στη Δυτική Μακεδονία.
Στοιχεία Περιφερειακού Στελέχους:
Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Ζαμπάκη
Περιφέρεια: Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, Αγίας Παρασκευής και Καπετανάκη Ηλία (πρώην κτίριο Τ.Υ.Δ.Κ.), Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461032725
Ωράριο επικοινωνίας: Καθημερινά 11.00-14.00
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια