ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ

Υποβλήθηκαν 33 προτάσεις προϋπολογισμού 5.267.800  ευρώ Οι προτάσεις αφορούν σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ: Ο Βασίλης Τσαπάρας για το πρόγραμμα LEADER και τις 33 προτάσεις που υποβλήθηκαν (συνέντευξη)

33 προτάσεις προϋπολογισμού 5.200.000 ευρώ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα LEADER στην περιοχή μας, για επενδύσεις σε όλους τους τομείς ακόμη κι...

Διαβάστε περισσότερα

LEADER – ΑΝΚΑΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεων που υποβλήθηκαν προς ενίσχυση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ – Εγκρίθηκαν 17 έργα του τοπικού προγράμματος CLLD / Leader της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ προϋπολογισμού 1.107.000

Εγκρίθηκαν 17 έργα του τοπικού προγράμματος CLLD / Leader  της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ προϋπολογισμού 1.107.000,  με απόφαση του...

Διαβάστε περισσότερα

Νέο LEADER για την Καστοριά: Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Το Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης Leader για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτελείται από 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ: Ξεκινά η προετοιμασία του νέου LEADER για όλο τον νομό εκτός της πόλης της Καστοριάς

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.  Ο.Τ.Α., ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), διοργάνωσε μία σειρά ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑΣ

Αντιπρόεδρος ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής

Μετά τις πρόσφατες εκλογές που ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( ΑΝ.ΚΑΣ), το τελευταίο συνήλθε σε...

Διαβάστε περισσότερα