Ξεκινούν οι πιστώσεις για τη β' δόση Νέων Αγροτών-Έως 31/10 η προκαταβολή για τον παγετό σε μήλα Καστοριάς - OlaDeka

Ξεκινούν οι πιστώσεις για τη β’ δόση Νέων Αγροτών-Έως 31/10 η προκαταβολή για τον παγετό σε μήλα Καστοριάς

Υποβολή δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης και υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ, πρέπει να έχουν κάνει οι κάτοχοι πυρόπληκτων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να τύχουν κάλυψης µέρους των υλικών ζηµιών από κρατικά κονδύλια. Αυτό αναφέρει η σχετική ΚYA, που πήρε ΦΕΚ, η οποία αφορά την αποζηµίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1η Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, ∆υτικής Αττικής, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ευβοίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τοµέα Αθηνών. Βάσει της ΚΥΑ, η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα.

thumbnail_6_pin
Agronews

Άρχισε πίστωση 90 εκατ. β’ δόση Νέων Αγροτών. Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινούν οι εκταμιεύσεις που αφορούν περίπου 15.000 Νέους Αγρότες. 

Μια καλή είδηση από το µέτωπο των πληρωµών που αφορά τη β’ δόση των Νέων Αγροτών έφερε η προηγούµενη εβδοµάδα, η οποία ούτως ή άλλως πέρασε χωρίς ουσιαστικές πληρωµές, πέρα από τα ψιλά σκάρτα 10 εκατ. ευρώ για τις προκαταβολές τους παγετού της άνοιξης.

Περί τα 90 εκατ. ευρώ περιµένουν να λάβουν το επόµενο διάστηµα οι περίπου 15.000 Νέοι αγρότες για τη δεύτερη δόση του προγράµµατος, µε τη διαδικασία να ξεκινάει ανά περιφέρεια και τη ∆υτική Ελλάδα να προχωρά στις εκταµιεύσεις για όσους δικαιούχους µετά από επιτόπιο και διοικητικό έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών της Π∆Ε, προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε το σχέδιο ανάπτυξης της αγροτικής τους εκµετάλλευσης. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρµάκη, σύµφωνα µε την οποία «ξεκινά άµεσα η καταβολή της δεύτερης δόσης σε 1.726 δικαιούχους Νέους Γεωργούς του υποµέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε την καταρχήν έγκριση διάθεσης πίστωσης 2,5 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του υποµέτρου 6.1 για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 33,3 εκατ. ευρώ, τονίζεται σε ανακοίνωση της Π∆Ε, από τα οποία έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους η πρώτη δόση, συνολικού ποσού 23,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 70% του προϋπολογισµού».

Έτοιµες για ΦΕΚ οι ενισχύσεις σε µέλι και χοιροτροφία, εν αναµονή για αιτήσεις

Προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προωθείται η ΚΥΑ για την ενίσχυση σε χοίρο, µαύρο χοίρο και µέλι λόγω covid -19. Πρόκειται για ενισχύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τον ∆εκέµβριο 2020, µε τις αντίστοιχες Οµοσπονδίες να επιµένουν στο αίτηµα ενίσχυσής τους από το φθινόπωρο του 2020. Μάλιστα η Οµοσπονδία Μελισσοκόµων έχει εκφράσει τις έντονες αντιδράσεις της για το ποσό της ενίσχυσης της µελισσοκοµίας, που ανακοινώθηκε τον περασµένο Ιούλιο, καθώς θεωρείται πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε τις ανάγκες των µελισσοκόµων και σε σχέση µε τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί.

Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι:

  • 253,56 ευρώ για κάθε χοιροµητέρα, µε συνολικό ποσό 15.500.123 ευρώ
  • 353,46 ευρώ για κάθε χοιροµητέρα ή κάπρο µαύρου χοίρου, µε συνολικό ποσό 1.200.000 ευρώ
  • για κάθε κυψέλη 3,39 ευρώ, µε ανώτατο όριο 3.201.877 ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι συνολικά θα δοθούν 19.902.000 ευρώ. Βέβαια, η έκδοση της απόφασης δεν σηµαίνει και εκταµίευση για τους δικαιούχους παραγωγούς, καθώς πρώτα πρέπει να βγει η σχετική πρόσκληση ώστε οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι η όποια πληρωµή τοποθετείται το νωρίτερο µέσα στον Νοέµβριο, ενώ πρέπει να τονισθεί ότι σε όσους έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή θα υπάρξει παρακράτηση του 50%.

De minimis για ελιές και καπνά Βιρτζίνια

Στη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στους τοµείς της επιτραπέζιας ελιά (ποικιλία Καλαµών) – λοιπές µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια προχώρησε ο Οργανισµός Πληρωµών. Ειδικότερα για το έτος ΕΑΕ 2018 δικαιούχοι είναι 288 παραγωγοί καπνών Βιρτζίνια, µε ποσό 511.335 ευρώ, ενώ συνολικά έχει καταβληθεί σε 507 παραγωγούς το ποσό των 907.745 ευρώ.

Για το έτος ΕΑΕ 2019 δικαιούχοι είναι 1.598 παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς µε ποσό 1.407.696 ευρώ, ενώ συνολικά έχουν καταβληθεί σε 9.594 παραγωγούς ελιάς Καλαµών 8.593.749 ευρώ.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζεται ότι «η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται σε δικαιούχους που είχαν λάβει επιστρεπτέα µε παρακράτηση του 50%».

Έως 31/10 προκαταβολή για παγετό σε μήλα Καστοριάς

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου προγραμματίζεται από την διοίκηση του ΕΛΓΑ να πληρωθούν οι προκαταβολές και αν είναι δυνατόν το σύνολο των αποζημιώσεων των πορισμάτων για τον παγετό της άνοιξης του 2021, σχετικά με τις μηλοκαλλιέργειες της Καστοριάς.

Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό για την συνολική πληρωμή, θα εξασφαλιστούν οι προκαταβολές εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, όπως ο νόμος ορίζει και ψήφισε η κυβέρνηση, και οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Όσον αφορά τους παραγωγούς των φασολιών, τόσο για την Καστοριά και τη Φλώρινα όσο και σε άλλες περιπτώσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ο ΕΛΓΑ αναλαμβάνει το κόστος να πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα της περιοχής, με αφορμή επίσκεψη του προέδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria