Στέφανος Μπαλταγιάννης: Το όραμά μου για την Καστοριά

Η τοπική οικονομία και κοινωνία επιβάλλεται να αναζητήσει νέα διέξοδο

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Στέφανος Μπαλταγιάννης: Το όραμά μου για την Καστοριά

Οι ψηφιακές τεχνολογίες, αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς την οικονομία και την κοινωνία, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, επιχειρούν αλλά και επικοινωνούν. Η ψηφιακή επανάσταση, προσφέρει ευκαιρίες, που ήταν άγνωστες ακόμα και στο κοντινό παρελθόν. Τα αποτελέσματα της, ενσωματώνονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και είναι βέβαιο, ότι στα επόμενα χρόνια, θα αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς συντελεστές για την ανάπτυξη, για νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η εξωστρέφεια και η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονομίας, αποτελούν τομείς στρατηγικού προσανατολισμού του αναπτυξιακού υποδείγματος, που έχει ανάγκη η χώρα. Από την άποψη αυτή, απαιτείται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν καινοτόμες στρατηγικές, που θα συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτή, πάντα με γνώμονα και επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η περιοχή μας πονάει από την μονοκαλλιέργεια της γούνας καθώς η κρίση, που έχει περιέλθει ο κλάδος, έχει γονατίσει ολόκληρη την οικονομία  της περιοχής. Η επιλογή  να περιμένουμε άπραγοι, να αλλάξει η παγκόσμια τάση για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, δεν είναι επιλογή . Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις δράσεις σε συνεργασία με τους φορείς της γούνας.

Η τοπική οικονομία και κοινωνία επιβάλλεται να αναζητήσει νέα διέξοδο.

Χρειαζόμαστε ένα νέο αφήγημα, ένα παραγωγικό σοκ που θα δημιουργήσει τις συνθήκες να αλλάξει η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική γεωγραφία της περιοχής, που θα καταστήσει τον νομό πόλο έλξης για τους νέους ανθρώπους και τους επιστήμονες.

Προτείνουμε την σύμπραξη και την συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης στο όραμα μας, για την δημιουργία επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου στην περιοχή μας, στο κτίριο της ΕΔΗΚΑ. Ένα κτήριο που διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για να στηρίξει το εγχείρημα και τώρα κινδυνεύει να ρημάξει.

Ένα όραμα που θα δημιουργήσει τις συνθήκες και θα δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη start up επιχειρήσεων με βασικούς στόχους:

– δημιουργία θέσεων εργασίας

– ανάπτυξη τοπικής κοινότητας

– αναδιάρθρωση οικονομικού προτύπου ανάπτυξης

– δημιουργία ευκαιριών μεταφοράς τεχνογνωσίας

– αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

– άμεση αξιοποίηση πανεπιστημιακών ερευνών

– συνεργασία επιχειρήσεων – πανεπιστημίων

– συνεργασία με άλλους φορείς επιχειρηματικότητας

 

Οι προτεινόμενες δράσεις σχετικά με τους κλάδους που θα πρέπει να στοχεύσουμε είναι:

 

— Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ

— Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων

— Η μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων

— Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων – δερμάτινα προϊόντα

— Τα τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές

–Ο κλάδος του Τουρισμού

Τα παραπάνω συνθέτουν ένα μίγμα τομέων και κλάδων τεσσάρων ουσιαστικά

ενοτήτων προτεραιότητας:

—  Αγροδιατροφή (Μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών

αγροτικών προϊόντων / Τρόφιμα, ποτά)

—  Περιβάλλον (Ενέργεια/ΑΠΕ-Τηλεθερμάνσεις – Μεταλλικές

κατασκευές – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων)

–Εκτροφή γουνοφόρων ζώων – δερμάτινα προϊόντα

–Τουρισμός

Τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα είναι οργανισμοί που στεγάζουν καινοτόμες startup επιχειρήσεις με τεχνολογικό, συχνά, προσανατολισμό. Η δημιουργία των πάρκων γίνεται κατά κύριο λόγο με συνεργασία εταιρειών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κυβερνητικών οργανισμών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκπονήσει συγκεκριμένη μελέτη, που περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο, τις πηγές χρηματοδότησης και τα βήματα, που θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε.

Η περιοχή μας διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (κτιριακές υποδομές, πανεπιστήμιο, αυτοκινητόδρομο, αεροδρόμιο), που μπορούν να την καταστήσουν θερμοκοιτίδα ανάπτυξης.

Χρειάζεται συνεργασία, ομοψυχία και φυσικά πολύ δουλειά από όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, προκειμένου το σχέδιο για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

balta_insta

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια