Πώς θα μειώσετε στο μισό τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία - OlaDeka

Πώς θα μειώσετε στο μισό τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής έως και 50% έχουν οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων που θα μπουν στη νέα ρύθμιση οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ειδικά για τους μεγαλοοφειλέτες, με χρέη που υπερβαίνουν τις 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους.

Οι προτάσεις αναδιάρθρωσης μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής κατά το ήμισυ, αρκεί να τηρούνται δυο βασικοί κανόνες:

– απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων

– δεν επηρεάζει ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων η διαγραφή βασικής οφειλής.

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΚΕΑΟ προβλέπει πως στη ρύθμιση των 120 δόσεων, μπορούν πλέον να ενταχθούν και οφειλές του 2017, όπως επίσης και μεγαλύτερα από 50.000 ευρώ χρέη.

Συνεπώς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και χρέη προς τον ΕΦΚΑ από 20.000 έως 125.000 ευρώ (αρκεί να υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους) το ΚΕΑΟ χορηγεί ρύθμιση μόνο αν ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων) προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Οι προτάσεις ρύθμισης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους

– Ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120

– Μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του 1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα αλλά χρωστούν στον ΕΦΚΑ από 20.000€ έως 125.000€ χορηγείται ρύθμιση μόνο εφόσον πληρείται το τυποποιημένο κριτήριο βιωσιμότητας, δηλαδή αν ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Σε αυτή την περίπτωση προσφέρεται διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους, ελάχιστη δόση 50 ευρώ και μέγιστο πλήθος 120, αλλά και ανάλογη μείωση του αριθμού των δόσεων βάσει του 1/3 του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος.

Αντίστοιχα για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με συνολικές οφειλές άνω των 125.000€ χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Για τη διαμόρφωση προτάσεων – λύσεων ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων και το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών.

– οφειλές πάνω από 20.000€ και περιουσία που ξεπερνά το 25πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής.

-οφειλή πάνω από 50.000 ευρώ και περιουσία που ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του 25*50.000 ή του 20πλάσιου της προς ρύθμιση οφειλής.

– οφειλή που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και αξία περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνά το μεγαλύτερο μεταξύ του 20*200.000 ή του 15πλάσιου της οφειλής.

Η ρύθμιση χάνεται και επανέρχονται τόκοι και προσαυξήσεις όταν:

– δεν καταβληθούν ή καταβληθούν μερικώς έως 3 δόσεις

–  δεν υποβληθεί ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής

– δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν τρέχουσες οφειλές, δηλαδή οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2017.

Τα πλαφόν περιουσίας για ένταξη στην ρύθμιση

ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0-20.000 € Δεν προβλέπεται
20.000,01€ – 50.000€ 25πλασιο της προς ρύθμιση οφειλής
50.000,01€ – 62.500€ 1.250.000€
62.500,01€ – 200.000€ 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής
200.000,01€ – 266.666,67€ 4.000.000 €
266.666,68€ και άνω 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria