Δήμος Καστοριάς - Προσφορές για: Καθαρισμό και Φύλαξη Μοκετών Νηπιαγωγείων και Ειδικού Σχολείου - OlaDeka

Δήμος Καστοριάς – Προσφορές για: Καθαρισμό και Φύλαξη Μοκετών Νηπιαγωγείων και Ειδικού Σχολείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασιών που αφορούν στον καθαρισμό και φύλαξη μοκετών στα Νηπιαγωγεία και το Ειδικό Σχολείο του Δήμου μας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας αποστείλουν οικονομική προσφορά όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 μ. που θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις οικονομικές προσφορές, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, κλειστές σε φάκελο, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο καθώς και στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς σας όπου και θα αναγράφεται «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria