ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ - OlaDeka

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

 

Επταμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Καστοριάς παρευρέθηκε στην δεύτερη εκδήλωση του έργου «Little big things in Europe and in our local communities (Μικρά μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη και στις τοπικές μας κοινότητες)» που πραγματοποιήθηκε στην Santa Venera της Μάλτας από 17 έως 21 Ιανουαρίου 2015 και στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπείες

από τους δήμους Ville de Bram (Γαλλία), Santa Venera (Μάλτα), Lousã (Πορτογαλία), Siderno, Bianco (Ιταλία) και τον Σύνδεσμο Δήμων της περιοχής Locride (Ιταλία).

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα θεματικό πρόγραμμα δικτύωσης, που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Καστοριάς μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών δήμων για την ενίσχυση της κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης τους μέσα από την αξιοποίηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές αλλά και παραδείγματα που αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η αλληλεγγύη, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η αειφόρος ανάπτυξη και  η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση έξι διακρατικών συναντήσεων εκ των οποίων η εναρκτήρια αλλά και η τελευταία εκδήλωση πραγματοποιούνται από το Δήμο Καστοριάς. Η σπουδαία σημασία συμμετοχής σε προγράμματα δικτύωσης προκύπτει από την ανάγκη δημιουργίας συμπράξεων που αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση επιλεξιμότητας σε έναν μεγάλο αριθμό προσκλήσεων της νέας διαχειριστικής περιόδου.

Η πρόταση του Δήμου Καστοριάς εγκρίθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», Μέτρο 1.2 Δίκτυα αδερφοποιημένων πόλεων. Αξίζει να επισημανθεί ότι η πρόταση αξιολογήθηκε ως η τέταρτη καλύτερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί την μοναδική ελληνική πρόταση από τις συνολικά 25 προτάσεις που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση από την EACEA με προϋπολογισμό 142.000,00€. Η ευρωπαϊκή επιδότηση αφορά το σύνολο των δαπανών υλοποίησης των εκδηλώσεων καθώς και το 70% των δαπανών μετακίνησης όλων των συμμετεχόντων στις διακρατικές συναντήσεις ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από κάθε συμμετέχοντα, για δε τον δήμο δεν δημιουργείται καμία δαπάνη. Σε κάθε μία από τις συναντήσεις προβλέπεται η συμμετοχή αντιπροσωπείας 6-8 ατόμων από τον Δήμο Καστοριάς η οποία αποτελείται από αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων ώστε να διασφαλίζεται τόσο η συμμετοχή των βασικών δρώντων στην τοπική ανάπτυξη των δήμων όσο και η εκπροσώπηση διαφόρων κοινωνικών φορέων. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας διαφοροποιείται ανάλογα με το ειδικό αντικείμενο της εκάστοτε εκδήλωσης για την τοπική ανάπτυξη προκειμένου να διασφαλίζεται η συνάφεια με το θέμα αλλά και η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας. Την αντιπροσωπεία της συγκεκριμένης δεύτερης συνάντησης πλαισίωσαν ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού, δύο υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας υλοποίησης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καστοριάς, εκπρόσωπος φορέα εθελοντισμού και εκπρόσωπος φοιτητικής οργάνωσης.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Santa Venera πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην αξιότιμη Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας, κα M’Louise Coleiro Preca, υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Μάλτας, κο Mr. Leo Brincat ενώ την εναρκτήρια εκδήλωση της συνάντησης, τίμησε με την παρουσία του, ο αξιότιμος Κοινοβουλευτικός Γραμματέας της Μάλτας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κος Dr. Stefan Buontempo. Η θεματολογία των εργαστηρίων που έλαβαν χώρα αφορούσε βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των δήμων, μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας και δικτύωσης, πρότυπη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ενεργή συμμετοχή πολιτών και ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη βιομηχανία
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria