ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αρχική » Διάφορα » ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αξιότιμη κα Πρόεδρε και
Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας,

Είναι γνωστό ότι η λειτουργία της εμποροπανήγυρις ρυθμίζεται από το Ν.2323/1995
αρθρ. 1 παραγρ.5,6 και 8 και άρθρ.2 παραγρ.1 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
από
τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.3377/2005. Με βάσει αυτούς του νόμους κρίνεται
αναγκαίο:

– Να τηρηθεί αυστηρά η χρονική διάρκεια όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία
– Στη σχετική επιτροπή να υπάρχει ένα μέλος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου
και ένα μέλος του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου
– Οι πωλητές να μείνουν αυστηρά στον οριοθετημένο χώρο και να είναι
ξεκάθαρο ποιος είναι αυτός. Επίσης οι πωλητές θα πρέπει να έχουν όλα τα
νόμιμα παραστατικά ώστε να δίνονται νόμιμα και οι άδειες τους
– Να διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι που αφορούν τη νόμιμη διακίνηση και
πώληση των προϊόντων
– Να υφίστανται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο.

Θα πρέπει να γίνει σεβαστό και κατανοητό ότι όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις του
Νομού πλήττονται ανεπανόρθωτα από την εμποροπανήγυρη. Ότι γίνεται αθέμιτος
ανταγωνισμός αφού οι στεγασμένες επιχειρήσεις είναι καθ’ όλα νόμιμες με πολύ
μεγαλύτερα έξοδα και με ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Επίσης θα πρέπει να
συνυπολογιστούν τα χρήματα που εκρέουν από το Νομό ενώ εκατοντάδες
συμπολίτες μας φτωχοποιούνται.

Με εκτίμηση,
Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος
Επιμελητηρίου Καστοριάς

Τοτονίδου Δέσποινα

Αρ. Πρωτ.4066

 ΠΡΟΣ

 ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
 Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια