15ετία για τη ρύθμιση χρεών στα ταμεία

Αρχική » Διάφορα » 15ετία για τη ρύθμιση χρεών στα ταμεία

Περισσότερο χρόνο (έως και 15 χρόνια!) και μικρότερες δόσεις θα έχουν όσοι εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία υποβάλλουν αιτήσεις και να ενταχθούν στη νέα διετή ρύθμιση που ψηφίζει άμεσα στη Βουλή, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. «Με την καταβολή ενός …  επιπλέον 20% επί της τρέχουσας εισφοράς το 2011 και το 2012 και την επαναφορά, από το 2013, στο καθεστώς των δόσεων ένα χρέος προς τον ΟΑΕΕ ύψους 15.000 ευρώ μπορεί να αποπληρωθεί σε 15 χρόνια», ανακοίνωσαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος και ο γ.γ. Ν. Σκορίνης που διαπραγματεύτηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνη τους όρους για τη διετή περίοδο χάριτος η οποία δίνεται. Οπως διαπιστώνουν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων «με τη ρύθμιση αυτή στηρίζεται η ρευστότητα και δίνεται «ανάσα ζωής» σε επιχειρηματίες που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν (ασφαλιστική ενημερότητα), παρέμεναν ανασφάλιστοι και οδηγούνταν στην περιθωριοποίηση».

Η ρύθμιση προβλέπει την αναστολή, μέχρι τις 31/12/2012, της λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών που είτε έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις χρεών είτε δεν είχαν ενταχθεί σε καμία προηγούμενη ρύθμιση εφόσον καταβάλλουν κανονικά από την 1/1/2011 τις τρέχουσες εισφορές και ένα επιπλέον ποσό έναντι των παλαιών οφειλών που θα αντιστοιχεί στο 20% της τρέχουσας εισφοράς.
Στο ΙΚΑ και στα ταμεία ασφάλισης μισθωτών το ποσοστό θα υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και ως ποσό θα είναι κάθε μήνα στο 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής χωρίς να είναι κάτω των 150 ευρώ. Στον ΟΑΕΕ το ποσό της δόσης δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο των 150 ευρώ. Σε όλα τα άλλα ταμεία αυτοαπασχολουμένων η ελάχιστη δόση θα είναι 100 ευρώ. Εδικά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους – ασφαλισμένους στον ΟΓΑ θα δοθεί δυνατότητα εξόφλησης σε 20 τριμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό πληρωμής τα 150 ευρώ.
Παραδείγματα δόσεων με το νέο σύστημα
Στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ: Για οφειλή 40.000 ευρώ, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα τουλάχιστον το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής δηλ. 500 ευρώ.
Στον ΟΑΕΕ: Με εισφορά 800 ευρώ ο αυτοαπασχολούμενος θα καταβάλλει 800 ευρώ + 160 ευρώ (συνολικά 960 ευρώ). Η πληρωμή του 20% θα γίνεται επί της εισφοράς που ισχύει όταν υποβάλλει αίτηση ο ασφαλισμένος.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια