ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ: Η ΓΟΥΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελληνική Γουνοποιία, είναι ένα μοναδικό παράδειγμα εξωστρέφειας και σημαντικού παραγωγικού πλεονεκτήματος της χωρας μας. Το...

Διαβάστε περισσότερα