Η ρητορική μίσους αυξήθηκε κατά 20% στη διάρκεια της πανδημίας

Την έχουμε κανονικοποιήσει

Μία νέα έρευνα που ανέλυσε 263 εκατομμύρια online συζητήσεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2019 και έως τα μέσα του 2021, βρήκε πως η...

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο — Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ διασφαλίζει ταχεία ανταπόκριση

Η τέταρτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ δείχνει ότι αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα. Οι...

Διαβάστε περισσότερα