ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Archives - OlaDeka

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ: […]

recurring
recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΤΕΤΑΡΤΗ 15–05-2024 ΑΠΟ 17:00 ΕΩΣ 19:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΑΣ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 01-05-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΤΕΤΑΡΤΗ 01–05-2024 ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΠΕΜΠΤΗ 25–04-2024 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΑΙΟΣ […]

recurring
recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 11:00 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΑΚΩΝΗΣ. Β) ΑΠΟ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 08-04-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 08–04-2024 ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΝΟΣΤΙΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΙ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-04-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05–04-2024 ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 12:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΟΛΟΣ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.  ΤΕΤΑΡΤΗ  03-04-2024 α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ […]

recurring
recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΤΗ 26-03-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. ΤΡΙΤΗ 26–03-2024 ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ […]

recurring

Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος (Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024)

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. Για το […]

recurring
recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΤΕΤΑΡΤΗ 28/02/2023 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ23/02/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/02/2023 Α) ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΑ Δ/Δ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ 15-02-2024)

  Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.   ΠΕΜΠΤΗ 15-02-2024 α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30  ΕΩΣ  14:30 ΣΤΟ Δ/Δ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 14-02-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΤΕΤΑΡΤΗ 14–02-2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ […]

recurring
recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ  31-01-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.  ΤΕΤΑΡΤΗ  31-01-2024 α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 10:00 ΣΤΟ Δ/Δ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ  (ΤΕΤΑΡΤΗ 17-01-2024)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.  ΤΕΤΑΡΤΗ  17-01-2024 α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ  14 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ  16-01-2024)

Σας  παρακαλούμε να ανακοινώσετε την παρακάτω διακοπή .  Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  […]

recurring
recurring

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – (ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10 και ΤΡΙΤΗ 31/10/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2023 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 […]

recurring
recurring

Πλήρωσαν το ρεύμα σε Κεφαλάρι και Μαυροχώρι μετά από τον πανικό που τους προκάλεσε το oladeka και οι καταγγέλοντες δημότες

ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ!

Μετά από τα συνεχή δημοσιεύματα του oladeka αλλά και αναρτήσεις δημοτών στα social , επιτέλους ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί σε Κεφαλάρι […]

recurring

Έχει χαθεί η μπάλα…Δείτε τι μας στέλνουν οι αναγνώστες

Δημοτικό κτήριο (πρώην κοινοτικό κατάστημα) στο κέντρο του Μαυροχωρίου που στεγάζει τον πολιτιστικό σύλλογο «Έμπνοος» και τον σύλλογο «Βασίλειος Δόικος» και την βιβλιοθήκη του «Έμπνοου». Δεν έχει ρεύμα μετά τη […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21/9/2023)

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. Για το λόγο […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.    ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2023 Α) ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ […]

recurring

Μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τον Σεπτέμβριο με αυξημένα ποσά

Την συνέχιση των μέτρων στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τον επόμενο μήνα ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, για τον Σεπτέμβριο, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ   ΡΕΥΜΑΤΟΣ – (ΤΡΙΤΗ 29/08/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.    ΤΡΙΤΗ 29/08/2023 Α) ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ […]

recurring

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2023)

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.    ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2023 Α)  ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ […]

recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria