«Τι υποχρεούται να γνωρίζει ο καταστηματάρχης της ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων του ΔΗΜΟΥ για τραπεζοκαθίσματα» - OlaDeka

«Τι υποχρεούται να γνωρίζει ο καταστηματάρχης της ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ για την χρήση των κοινόχρηστων χώρων του ΔΗΜΟΥ για τραπεζοκαθίσματα»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η σημερινή ενημέρωση αφορά ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

Εξοντωτικά πρόστιμα από πλήρη άγνοια ή αμέλεια έχουν επιβληθεί σε εκατοντάδες συναδέλφους.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η σημερινή ενημέρωση για το ως άνω θέμα, χαρακτηρίζεται ως σχεδόν μοναδική, σε εγκυρότητα και ουσιαστική καταγραφή αποφυγής των παραβάσεων.

Αναφέρουμε ως παράδειγμα: Εάν υπάρχει αυθαίρετη χρήση, διπλασιάζεται 100% η χρέωση της τιμής και επιβάλλεται επίσης ποινική διαδικασία (δικαστήριο).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Δ. 24/9/2-10-1958.

Κατ’ αρχήν πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι δεν επιτρέπεται και σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινόχρηστων χώρων από κανένα οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτες χωρίς άδεια από τον Δήμο.

Σε χιλιάδες συναδέλφους δεν έχει γίνει κατανοητό τι είναι: πεζοδρόμια – πεζόδρομοι – πλατείες. Στον κάθε χώρο που αναφέρονται ισχύουν μέτρα διαφορετικής χρήσης και ο νομοθέτης τοποθετεί αρμόδια την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

Πεζοδρόμια: Είναι οι χώροι που εφάπτονται με τον δρόμο. Για να δοθεί χώρος χρήσης σε πεζοδρόμια το πλάτος του πεζοδρομίου πρέπει να είναι άνω των 2,50 μέτρων. Αν είναι μικρότερο των 2,50 μέτρων δεν χορηγείται άδεια, για να είναι δυνατή η ασφαλή διέλευση των πεζών, Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π.

Πεζόδρομοι είναι οι χώροι μόνο για την διέλευση πεζών και των επιτρεπόμενων οχημάτων σε προσδιορισμένο ωράριο.

Στους πεζόδρομους ο συνολικός χώρος που δίνεται προς χρήσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του πλάτους του, για να είναι ελεύθερη και ασφαλή η διέλευση πεζών.

Σε καταστήματα συναδέλφων που είναι επάνω σε πεζόδρομους δίνεται άδεια από τον ΔΗΜΟ εφ’ όσον εξεταστεί ανά περίπτωση η χρήση του για την κανονική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, την ομαλή διέλευση των πεζών, την κίνηση των επιτρεπόμενων οχημάτων και πολλές φορές την αισθητική του χώρου.

Πλατείες: Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα, στην πρόσοψή του, τότε παραχωρείται χώρος απέναντι στην πλατεία. Πλατεία εννοούμε τον χώρο ή την επιφάνεια που λόγω θέσης είναι περιορισμένα για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυση.

ΠΡΟΣΟΧΗΣε κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθορίζεται χώρος που αντιστοιχεί το 70% της πρόσοψης του καταστήματος.

Πως υπολογίζεται το εμβαδόν

Το εμβαδόν υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την κύρια όψη (φάτσα) του καταστήματος επί το ύψος του καταστήματος και οριοθετείται συνήθως με άσπρες γραμμές από τον ΔΗΜΟ. Το υπόλοιπο 30% το δίνει ο ΔΗΜΟΣ στο ίδιο κατάστημα αν δεν δημιουργεί οποιοδήποτε εμπόδιο.Με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη γειτονικού καταστήματος προς τον χρήστη, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του, εάν δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε πεζούς ή στην αισθητική του χώρου (με απόφαση του ΔΗΜΟΥ).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο χώρος χρήσης είναι πάντα εκείνος που είναι στα όρια της όψης του καταστήματος και οριοθετείται συνήθως με άσπρες γραμμές από τον Δήμο. Το υπόλοιπο 30% το δίνει ο Δήμος στο ίδιο κατάστημα αν δεν δημιουργεί οποιοδήποτε εμπόδιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Οποιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη.

2. Είναι ευθύνη του καταστηματάρχη (που επιφέρει βαρύ πρόστιμο) όταν χρησιμοποιεί κοινόχρηστο χώρο εκτός των προσδιορισθέντων ορίων από τον Δήμο.

3. Απαγορεύεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην άκρη του πεζοδρομίου.

4. Για να δοθεί άδεια χρήσης πεζοδρομίου, πρέπει το πλάτος του να είναι άνω των 2,50 μέτρων.

5. Απαγορεύεται να δημιουργείτε πρόβλημα στην λειτουργικότητα των εμπορικών καταστημάτων.

6. Ικανοποιητικός χώρος άνω των 3 μέτρων μεταξύ των καταστημάτων για την ασφαλή και ελεύθερη κίνηση των πολιτών.

7. Σε κατάστημα που δεν έχει πρόσοψη σε πλατεία ή πεζόδρομο για να δοθεί άδεια χρήσης, αφίεται στην ευχέρεια του ΔΗΜΟΥ.

8. Απαγορεύονται τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο πολυκατοικιών ή καταστημάτων εμπορικών.

9. Τι μπορούμε να αναπτύξουμε στον χώρο που μας παραχωρείται από τον ΔΗΜΟ.

α) τραπεζοκαθίσματα

β) πινακίδες τιμοκαταλόγου

γ) ομπρέλες – τέντες

δ) οι ομπρέλες και οι τέντες πρέπει να καλύπτουν μόνον τον χώρο που τους έχει δοθεί. Οι ομπρέλες ή οι τέντες, απαγορεύεται να βιδώνονται στο έδαφος και να έχουν διαφημιστικά στοιχεία εκτός της επιχείρησης.

ε) Απαγορεύεται οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή (ξύλινα δάπεδα κ.λ.π.) χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.

10. Οι καταστηματάρχες φέρουν την ευθύνη όταν οι πελάτες καταλαμβάνουν χώρο πέραν του προσδιορισθέντος.

11. Απαγορεύεται φθορά ή καταστροφή δέντρων – φυτών – λουλουδιών στον χώρο του Δήμου που έχει δοθεί προς χρήση.

12. Επιτρέπεται ανάπτυξη επαγγελματικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι επικίνδυνα για τους πελάτες.

13. Δεν επιτρέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από αρχαιολογικούς χώρους ή εντός αυτών.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Δεν δίνεται άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων, εάν υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο.

2. Αν παραβιάζονται ουσιαστικοί όροι της άδειας ή αλλαγή της χρήσης γίνεται ανάκληση της άδειας.

3. Εάν οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον κανονισμό της χρήσης κοινόχρηστων χώρων, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Η Άδεια της επιχείρησης δίδεται από τον ΔΗΜΟ και μόνο ο ΔΗΜΟΣ έχει δικαίωμα ανάκλησης.

5. Όλοι οι ΔΗΜΟΙ της χώρας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δημιουργήσει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΩΣΤΩΝ.

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ.

Γρηγόριος Τσαπατσάρης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ –
ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.»

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria