Εκδήλωση για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας (De minimis) του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» - OlaDeka

Εκδήλωση για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας (De minimis) του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Ο Δήμος Πρεσπών και το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»-ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνουν την Τετάρτη 13/03/2024 και ώρα 18:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πρεσπών (Λαιμός Πρεσπών) ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας &  Mεγαλόπολης.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Eνημερωτική Εκδήλωση την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 στο Δημαρχείο Πρεσπών για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας (De minimis) του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» του ΕΣΠΑ. 

Ο Δήμος Πρεσπών και το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»-ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνουν την Τετάρτη 13/03/2024, και ώρα 18:30μ.μ.  στις Πρέσπες, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών (Λαιμός Πρεσπών) ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Mεγαλόπολης.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερομένους για την επίλυση αποριών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Η αίθουσα της εκδήλωσης είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 23850-22334,23853-51300)

Λίγα Λόγια για τις δύο Δράσεις.

Α) Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

  • Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων. 
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε  30 εκ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 21 εκ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%. Οι τομείς ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων αφορούν σε κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
  • Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Εθνικούς Πόρους. Διέπεται από τον Καν.De minimis, ως ισχύει.
  • Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε: Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων, Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, Δαπάνες Λογισμικού καθώς και  Έμμεσες Δαπάνες

Β) Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»

• Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υπό σύσταση-ίδρυση και νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων. 

  • Ως υπό σύσταση/ίδρυση επιχειρήσεις νοούνται που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

• Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε  20 εκ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 14 εκ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως και 100.000€.Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 70%. Οι τομείς ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων αφορούν σε κλάδους μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

• Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Εθνικούς Πόρους. Διέπεται από τον Καν.De minimis, ως ισχύει.

• Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε: Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων, Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, Δαπάνες Λογισμικού καθώς και  Έμμεσες Δαπάνες

Και για τις δύο Δράσεις οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 

μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΟΠΣΚΕ) από 8/2/2024 και ώρα 13:00 έως και τις 8/4/2024 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο Δράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (Τηλ. 2310-480.000, [email protected],www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr) και στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Πρεσπών και το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης  του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» – ΕΦΕΠΑΕ

σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, που διοργανώνουν

με θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας (de minimis) για την Ίδρυση Επιχειρήσεων και την Ενίσχυση Νέων και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Mεγαλόπολης

την Τετάρτη 13/03/2024, και ώρα 18:30μ.μ. 

στις Πρέσπες, στο Παλαιό Δημαρχείο Πρεσπών (Λαιμός Πρεσπών) 

 (Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 23850-22334,23853-51300) 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria