Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
    και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη 15 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του διαγωνισμού 1/2023 μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2023-2026 και των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν
για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

2: Ορισμός Εκπροσώπου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Π.Ε. Καστοριάς.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

3: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Γενική Συνέλευση της 
Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο πόλεων για την
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη» και διακριτικό τίτλο «Αγροβόϊο».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.
4: Εκλογή εκπροσώπων Περιφερειακών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Σαμαράς

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria