ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 18-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 - OlaDeka

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 18-1-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
    και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.
  2. Tον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 18 η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00
στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην
Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

1:Εμπρόθεσμη Νομική Προσβολή της άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών στο ορυχείο
Αμυνταίου.
Εισηγήτρια: Η Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ελπίδα» κ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω καταληκτικής
ημερομηνίας (21-01-2024) και ύστερα από γραπτό αίτημα του 1/3 των μελών του συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 167 του Νόμου 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου
5056 /23

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Σαμαράς

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria