63η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   - OlaDeka

63η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος 
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/12/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το ΔΑΚ Βελβεντού» Προϋπολογισμού: 67.000.00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΜΕΡΩΝ «Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ»» Προϋπολογισμού: 14.012.00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 20.088.00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση τροποποίησης λόγω ανάγκης συμπληρωματικής χρηματοδότησης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση κατολισθήσεων στο δρόμο Βελβεντό-Καταφύγι» από το ΕΑΠ 2014-2021 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του Πρακτικού Νο 32 της Διαπραγμάτευσης της 14-12-2023 για την ανάθεση ενός αδιάθετου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024 και του αναδόχου αυτής  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση 15ης τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 14. Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής αυτού για την νομική υποστήριξη του Αθανασίου Φωλίνα, Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, ενώπιον του Πταισμαδικείου Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπάνης έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 16. Συγκρότηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διακήρυξης  Ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας 1.571.946,69 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)
 17. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυση της Γέφυρας του Ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο.15 Γρεβενών -Τρικάλων» Προϋπολογισμού 296.000,00  ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 18. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης του έργου «Παράκαμψη Εθνικής Οδού 2 μέσω Ακρίτα Φλώρινας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση γιορτής ενόψει  των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 22. Μετακίνηση της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 23. Έγκριση μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 24. Σύμφωνη γνώμη για την εξουσιοδότηση αποστολής δικαιολογητικών πρόσθετης καταβολής (πριμ) στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα B’ για το έργο: «Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205) 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

7.  Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria