ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ - OlaDeka

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε χθες, 31 Οκτωβρίου,
ανακοίνωση για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων καθώς και για
την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της
Γουνοποιίας.
Ειδικότερα:
για τον μήνα Νοέμβριο 2023
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Νοέμβριο 2023, στις επιχειρήσεις –
εργοδότες που ανήκουν στις περιοχές  που επλήγησαν από τις: i) πυρκαγιές 
Αυγούστου και ii) πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ως εξής:
Εντός της προθεσμίας από 8/11/2023 έως και 12/11/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες
δηλώσεις για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας που μπορεί να
αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.
Από 13/11/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.
 
Για τον μήνα Οκτώβριο 2023
Για  τον μήνα Οκτώβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 (α΄ και β΄
κύμα κακοκαιρίας), απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 4/11/2023
έως και 7/11/2023.
 
Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ.
αριθμ. 92925/24-10-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄6136), οι οποίες
επλήγησαν μόνο από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 25/9/2023 έως
27/9/2023 (β΄ κύμα κακοκαιρίας), δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους, εντός της προθεσμίας από 1/11/2023 έως και
3/11/2023.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, Καστοριά – Τ.Κ. 52100 – τηλ.: 2467305050 – e-mail:

[email protected]

Για την εν λόγω δήλωση, η κάθε πληγείσα επιχείρηση – εργοδότης, επιλέγει στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» την  κάτωθι ειδική περίπτωση στις Δηλώσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / Δηλώσεις
Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας / ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:
 
-Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τις πλημμύρες  που εκδηλώθηκαν
κατά τις 25/9 ή 26/9 ή 27/9/2023.
 
ΙΙ. Υποβολή δηλώσεων Αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον κλάδο
της Γουνοποιίας.
Από 8/11/2023, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της για την υποβολή δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Νοέμβριο 2023, ως εξής:
 
Εντός της προθεσμίας από 8/11/2023 έως και 12/11/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες
δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να
αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.
Από 13/11/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria