Γ. Κασαπίδης: Η αξιοποίηση και η προβολή των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της Δυτικής Μακεδονίας θα δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή - OlaDeka

Γ. Κασαπίδης: Η αξιοποίηση και η προβολή των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της Δυτικής Μακεδονίας θα δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή

Με στόχο την καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 από
τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη και τον ανάδοχο, η σύμβαση για
την υλοποίηση του υποέργου: «Υπηρεσίες για τη δημιουργία ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού
αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας», προϋπολογισμού 143.381,45 ευρώ (με Φ.Π.Α).
Το έργο αποτελεί το πρώτο από τα τρία υποέργα της πράξης «Υπηρεσίες για τη δημιουργία
ενιαίου δίκτυο και ψηφιακού αποθέματος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιερών
Μοναστηριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Mis 5123945, συνολικού
προϋπολογισμού 1.556.415,50 ευρώ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.


Επιγραμματικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
Καταγραφή Ιερών Μνημείων, κειμήλιων και αντικειμένων για το κάθε ιερό
Μοναστήρι.
Καταγραφή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργία ψηφιακού αποθέματος
άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς για το κάθε ιερό Μοναστήρι της
περιοχής.
Φωτογράφιση περιβάλλοντα χώρου και αξιολόγηση σημείων.
Συγγραφή- επιμέλεια κειμένων ιερών Μοναστηριών και μετάφραση.
Γραφιστικός σχεδιασμός των πινακίδων σήμανσης και ερμηνείας.
Εφαρμογή ψηφιακής ξενάγησης σε Android και Ios.
Δημιουργία διαδικτυακής πύλης αλληλεπίδρασης των ερευνητών, του εκπαιδευτικού
κοινού αλλά και των επισκεπτών, με το ψηφιοποιημένο υλικό των ιερών
Μοναστηριών.
Δημιουργία κύκλων εκπαίδευσης – πιλοτικής λειτουργίας.
Υπηρεσίες Web Marketing και προώθησης.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης: «Η υλοποίηση του έργου, σκοπό έχει την καταγραφή,
ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, τη γνωριμία
μας με αυτή και στην εν γένει περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. Η αξιοποίηση και η προβολή των θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων της
Δυτικής Μακεδονίας θα δώσει προστιθέμενη αξία στην περιοχή».
Τέλος, να αναφέρουμε πως η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 10 μήνες και αρχίζει από
την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria