Προσκλήσεις 19ης (ειδικής) και 20ης (τακτικής) συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου - Τα θέματα - OlaDeka

Προσκλήσεις 19ης (ειδικής) και 20ης (τακτικής) συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα: 

«Επιλογή νηπίων για εγγραφή και επανεγγραφή τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

(Σχετικό πρακτικό Επιτροπής)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023 καιώρα 19:15, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 17ης και 18ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση παραλαβής του Β2 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών».Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τροποποίηση του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Καστοριάς (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 36/2023 απόφασης ΔΣ).Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Κοινότητας Τοιχιού (με ΚΑΕΚ 230112201051), για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρου) στην Κοινότητα Σιδηροχωρίου.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης – Αιτήματος χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ».Απόφαση Δ/κού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω τοποθέτησης νέων Διευθυντών στις Σχολικές Μονάδες. (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 47/22 απόφασης Δ.Σ.)-Έγγραφο Δ/νσης Α/θμιας   Εκπ/σης -Έγγραφο Σχολ. Επιτροπής
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω τοποθέτησης νέων Διευθυντών στις Σχολικές Μονάδες. (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/23 απόφασης Δ.Σ.)-Έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας   Εκπ/σης -Έγγραφο Σχολ. Επιτροπής
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Καστοριάς, έτους 2024.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), έτους 2024.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.)Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2024 (πρόσληψη γιατρού για το Κοινωνικό Ιατρείο).Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Διοικ/κών Υπ/σιών
Λήψη απόφασης για την οριστική παραχώρηση οικοπέδου κατόπιν της διαδικασίας απευθείας εκποίησης οικοπέδων σε οικονομικά αδύνατους και άστεγους δημότες στην πρώην Κοινότητα Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς. (Ολοκλήρωση εκκρεμούς διαδικασίας του 2001) Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά -Δ/νσης Οικον/κών Υπ/σιών
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 274/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης έκτασης με ΚΑΕΚ:230254201001 στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά -Δ/νσης Οικον/κών Υπ/σιών
Λήψη απόφασης για: 1) την έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς του ημιμαραθωνίου δρόμου Καστοριάς «RUN GREECE» και 2) τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην Οργανωτική – Τεχνική Επιτροπή του αγώνα.Εισήγηση Αντιδ/ρχου  κ. Αθ. Ρήμου
Λήψη απόφασης για : 1) την έγκριση τοποθέτησης πωλητών στην επέκταση της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Καστοριάς, ημέρας Τετάρτης (σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 35/23 απόφασης Δ.Σ.) και 2) την έγκριση επέκτασης της πρόσοψης θέσεων των πωλητών του διατροφικού τομέα.Εισήγηση Αντιδ/ρχου  κ. Σ. Πέλκα
Λήψη απόφασης για την μίσθωση ή μη χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης  Οικον/κών Υπηρεσιών
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 352 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Σταυροποτάμου, της Κοινότητας Μελισσοτόπου του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης  Οικον/κών Υπηρεσιών
Διαγραφές οφειλών και απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών, σε δημότες.Εισήγηση Δ/νσης  Οικον/κών Υπηρεσιών
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών τροφίμων.Εισήγηση Δ/νσης  Οικον/κών Υπηρεσιών
Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου.Εισήγηση Δ/νσης  Οικον/κών Υπηρεσιών
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μηνιαίας συνδρομής φιλοξενίας στο ΚΔΑΠ του Δήμου Καστοριάς, σε ενδεχόμενη υποβολή αιτήσεων εγγραφών, για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Ιουλίου 2024.Εισήγηση  – Αντιδ/ρχου κ. Στ.Φουλιρά – Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) και τροποποίηση της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) και τροποποίηση της σύμβασης αξίας μικρότερης του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 • Λίτσκας Διονύσιος του Σταύρου
 • Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου
 • Φουλιράς Στυλιανός του Νικηφόρου
 • Αλεξανδρίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 • Στυλιάδης Δημήτριος του Αθανασίου
 • Τσανούσας Κωνσταντίνος του Βασιλείου
 • Δοκόπουλος Πέτρος του Γεωργίου
 • Θεοχάρη – Παπαδάμου Όλγα του Αποστόλου
 • Ρήμος Αθανάσιος του Δημητρίου
 • Μουρατίδης Χρήστος του Παναγιώτη
 • Ζήσης Λάζαρος του Χρήστου
 • Λιάμης Θεόδωρος (Άκης) του Δημητρίου
 • Φιλίππου Χρυσούλα του Αναστασίου
 • Πέλκας Σωκράτης  του Γεωργίου
 • Κορεντσίδου Εριφίλη του Θεοφάνους
 • Σαλβαρίνας Ιωάννης του Γεωργίου
 • Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα του Αθανασίου
 • Σπύρου Αικατερίνη του Μιχαήλ
 • Βασιλειάδης Ευστάθιος του Δημητρίου
 • Μπότσαρης Βασίλειος του Θεμελή
 • Κύρου Ιωάννα του Νικολάου
 • Σαββουλίδου Κυριακή του Σάββα
 • Δάγγας Παναγιώτης του Αθανασίου
 • Λέκκος Χρήστος του Πέτρου
 • Γιαννάκης Πέτρος του Συμεών
 • Μόσχος Γεώργιος του Χρήστου
 • Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου (Βαλεντίνα) του Νικολάου
 • Δουλγέρης Αναστάσιος του Ιωάννη
 • Βασιλειάδης Πολυχρόνιος (Χρόνης) του Χαραλάμπους
 • Ιπποκομίδου Αγγελική του Χαραλάμπους
 • Δημηρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 • Ταμήλιας Αλέξανδρος του Γεωργίου
 • Πετρόπουλος Σταύρος του Κωνσταντίνου
 • Ευαγγέλου Αθανάσιος (Σάκης) του Κωνσταντίνου
 • Παύλου Κωνσταντίνος (Αργυράκης) του Αργυρίου
 • Δούφλια Αναστασία του Γεωργίου
 • Τίγκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου
 • Σαμαράς Κωνσταντίνος του Νικολάου
 • Αθανασίου Αθανάσιος του Χαριλάου
 • Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Ελευθερίου

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria