Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 18 θέματα - OlaDeka

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 18 θέματα

Σας προσκαλούμε την να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 14ης , 15ης και 16ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Ερμού στην Κοινότητα Καστοριάς, με σκοπό την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοπή και απομάκρυνση ή μη δένδρων από την πλατεία Ειρήνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξωραϊσμός πλατειών Μακεδονομάχων και Ειρήνης».Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρου) στην Κοινότητα Οξυάς.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 502 αγροτεμάχιο αγροκτήματος της Κοινότητας Μεσοποταμίας, για την εξυπηρέτηση της υπό ανέγερση αγροτικής αποθήκης.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1118 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Κοινότητας Μαυροχωρίου. για την εξυπηρέτηση της υπό επέκταση αγροτικής αποθήκης.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Διατύπωση σύμφωνης γνώμης σχετικά με την ένταξη δημοτικών -αγροτικών οδών, στο σχέδιο εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έγκριση διόρθωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικον. έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Δημοτικού Ωδείου
Λήψη απόφασης για:1) την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ξυλείας του τμήματος 9α του δημοτικού δάσους Οξυάς του Δήμου Καστοριάς και τον καθορισμό τιμήματος εκμίσθωσης2) τον καθορισμό τιμήματος για καυσόξυλα οξυάς, που θα δοθούν για τις  ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Οξυάς.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ. Πέλκα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5)2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 οργανικών μονάδων Δήμου Καστοριάς για το έτος 2023», για την αντικατάσταση μέλους, λόγω συνταξιοδότησης.Εισήγηση Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Έγκριση αγοράς 1 (ενός) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 12 κ.μ. από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών τροφίμων και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Λ. ΚΥΚΝΩΝ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΡΕΣΤΕΙΩΝ (ΑΠΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΛΥΚΕΙΑ)».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria