Iνστιτούτο ΕΝΑ: Μηδενική απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - OlaDeka

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Μηδενική απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

To Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ENA δημοσίευσε το νέο Focus Report του Παρατηρητηρίου Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με το report:

  • Το ύψος των πόρων που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσω δράσεων και προγραμμάτων, δηλαδή οι λιμνάζοντες πόροι, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στα 5 δισ. ευρώ.
  • Οι πληρωμές του Ταμείου μέχρι και 30.06.2023 υπολογίζονται σε 6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4 δισ. ευρώ αφορούν λογιστικές πληρωμές (ενδιάμεσες τραπεζικές μεταφορές χρημάτων προς τους φορείς υλοποίησης) και μόλις 2 δισ. ευρώ αφορούν πραγματικές πληρωμές προς τελικούς δικαιούχους που εν τέλει αποτελούν και ρευστότητα για την πραγματική οικονομία.
  • Με βάση τα παραπάνω, η λογιστική απορρόφηση των συνολικών πόρων του «Ελλάδα 2.0» είναι 20%, ενώ η πραγματική απορρόφηση υπολογίζεται σε μόλις 6%.

Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση πολλών, μεγάλων και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών με καταστροφικά, για το φυσικό περιβάλλον της χώρας, αποτελέσματα αλλά και τη σχετική δημόσια συζήτηση για την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαχειριστική επάρκεια και οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών, παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία υλοποίησης των σχετικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα ενταγμένα στο «Ελλάδα 2.0» έργα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο, σημειώνεται, συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά, δηλαδή, από την καταστροφική πυρκαγιά στην Βόρεια Εύβοια, με αρμοδιότητα τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και κρίσεων καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Προϋπολογισμός και Δαπάνες Ενταγμένων Έργων Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έως 30/06/2023

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΑΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ (σε εκατ. €)ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 30/06/2023 (σε εκατ. €)
Υποέργο 1: Έργο Κατασκευής 6 κτιρίων (στο πλαίσιο κατασκευής 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας)15/12/202110,87
Υποέργο 2: Έργο Κατασκευής 7 κτιρίων (στο πλαίσιο κατασκευής 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας)15/12/202112,69
Τεχνική βοήθεια των δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας21/12/20210,060,04
Υποέργο 3: Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος (Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας Α.ΠΟ.Π.)03/02/20222,83
Υποέργο 1: Σύστημα διαχείρισης στόλου (GPS) οχημάτων Πυροσβεστικού Σώματος και οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων19/05/20223,72
Οριζόντια τεχνική βοήθεια για δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 23/05/20227,470,93
Υποέργο 3: Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών02/08/202215,50
Υποέργο 5: Κινητά κέντρα διοίκησης και επιτόπιου ελέγχου στις 13 περιφέρειες20/09/20228,68
Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλων οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα.29/11/202280,58
Αγορά έντεκα (11) αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών για τα νησιωτικά συμπλέγματα13/12/202235,00
Υποέργο 7: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δύο (2) Super Puma20/01/20233,00
Εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο στις επιθεωρήσεις πυρασφάλειας και εξέταση του ενδεχόμενου να συμπεριληφθεί η τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα στην πυρασφάλεια για την άμβλυνση των πιέσεων στο Πυροσβεστικό Τμήμα27/01/20230,14
Υποέργο 4: Εναέριο κέντρο επιτήρησης, ελέγχου και διαχείρισης επιχειρήσεων21/03/20237,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ187,540,94

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, τα ενταγμένα έργα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν συνολικό προϋπολογισμό 187,5 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 30/06/2023, είναι μόλις 938 χιλ. ευρώ (937 χιλ. ευρώ το 2022 και 980 ευρώ το 2023) και αφορούν, μάλιστα, τα δύο έργα τεχνικής βοήθειας (συμβουλευτικής υποστήριξης) του Υπουργείου. Για τα έργα ουσιαστικής πυροπροστασίας (προμήθεια εξοπλισμού, οχημάτων, αεροσκαφών, ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης, κτλ.) δεν έχουν γίνει ακόμα πληρωμές. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι το μέσο αιτούμενο ποσό δανείου ανά επενδυτικό σχέδιο είναι 29 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι αρκετά υψηλό, και μάλλον απαγορευτικό, για τις πολύ μικρές, μικρές και τις περισσότερες μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, γεγονός που υποδεικνύει ότι η διαχείριση των δανειακών πόρων του «Ελλάδα 2.0» έχει ως βασική στρατηγική επιλογή την ενίσχυση κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων.

Όλο το report: https://shorturl.at/koEY9 

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria