Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς (Video από τη Live μετάδοση) - OlaDeka

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς (Video από τη Live μετάδοση)

15η Ειδική και16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Η πρόσκληση:

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης, την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:00, στο θέμα:

 «Επιλογή νηπίων για την εγγραφή τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

————————————————–

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 19:15, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.          Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.          Επικύρωση αποφάσεων πρακτικού 13ης συνεδρίασης 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.          Έγκριση πρότασης για την εντοπισμένη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. ΚΦ.Γ10, τμήματος της Ε΄ Πολεοδομικής Ενότητας (περιοχή πρώην ΖΕΠ), Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4.          Μετονομασία οδού και ονοματοδοσία πλατείας, στην Κοινότητα Καστοριάς.Πρακτικά αρμόδιας Επιτροπής
5.          Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
6.          Ορισμός υπευθύνου – νόμιμου εκπροσώπου για τη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
7.          Έγκριση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
8.          Έγκριση εγγραφής παιδιού στο Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
9.          Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θερινού ωραρίου λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
10.      Έγκριση αιτήματος για την παραχώρηση κατά χρήση εξοπλισμού του μη λειτουργούντος Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Οινόης, στο Νηπιαγωγείο Οινόης.Εισήγηση– Αντιδ/ρχουκ. Στ.Φουλιρά– Συντονίστριας ΔομώνΠροσχολικής Αγωγής
11.      Έγκριση παράτασης υλοτομίας της συστάδας 2α (β) του δημοτικού δάσους Κλεισούρας.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ.Πέλκα
12.      Έγκριση παράτασης υλοτομίας του τμήματος 8 του δημοτικού δάσους Οξυάς.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ.Πέλκα
13.      Λήψη απόφασης για:1) την παροχή σύμφωνης γνώμης έγκρισης της υλοτομίας, ως έκτακτη κάρπωση δένδρων οξυάς, κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Καστοριάς – Φλώρινας μέσω Βιτσίου, στο τμήμα που ανήκει στο δημοτικό δάσος Οξυάς του Δήμου Καστοριάς2) την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ξυλείας και τον καθορισμό τιμήματος εκμίσθωσης3) τον καθορισμό τιμήματος για καυσόξυλα οξυάς, που θα δοθούν για τις  ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Οξυάς.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ.Πέλκα
14.      Λήψη απόφασης για:1) την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ξυλείας σε δασολωρίδα της συστάδας 5 του δημοτικού δάσους Οξυάς του Δήμου Καστοριάς και τον καθορισμό τιμήματος εκμίσθωσης2) τον καθορισμό τιμήματος για καυσόξυλα οξυάς, που θα δοθούν για τις  ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Οξυάς.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ.Πέλκα
15.      Λήψη απόφασης για:1) την απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ξυλείας τμήματος 2α του δημοτικού δάσους Λιθιάς και τον καθορισμό τιμήματος εκμίσθωσης2) τον καθορισμό τιμήματος για καυσόξυλα δρυός, που θα δοθούν για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας ΛιθιάςΕισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Σ.Πέλκα
16.      Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
17.      Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
18.      Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
19.      Έγκριση Ισολογισμού έτους 2019 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
20.      Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
21.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών τροφίμων και ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού.Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
22.      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου.Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
23.      Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ».Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
24.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης – αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές. (Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 114/2021 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).Έγγραφο Δ/νσηςΔασών Καστοριάς

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria