Δήλωση Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου γιά τίς νέες ταυτότητες - OlaDeka

Δήλωση Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου γιά τίς νέες ταυτότητες

Μιλώντας σέ ἐκπομπή δημοσιογράφου τοπικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Καστοριᾶς γιά τίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δέχθηκα ἐρώτημα καί γιά τίς νέες ταυτότητες, χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ κάποια ἐνημέρωσή μου στό θέμα αὐτό.

Ἡ ἀπάντησή μου εἶχε τρία σκέλη:.

  1. Γιά τά θέματα αὐτά «ὅταν ὑπάρχουν μηχανισμοί πού περιορίζουν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου» πρέπει νά ἐνδιαφέρονται κυρίως οἱ φορεῖς πού ἀσχολοῦνται μέ τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.
  2. «Σέ πρώτη ἀντιμετώπισή μου τό θέμα (τῆς ταυτότητας ὡς ἐγγράφου πιστοποίησης) δέν εἶναι θρησκευτικό ἤ πνευματικό».
  3. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὅπως ἐνεργεῖ παγίως, προφανῶς θά ἐξετάσει τό θέμα, ἐφόσον ὑπάρξουν καταγγελίες, μέ τίς Εἰδικές Συνοδικές Ἐπιτροπές της, οἱ ὁποῖες θά λάβουν ἐπίσημη ἐνημέρωση καί ἐπίσημα στοιχεῖα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Οἱ Συνοδικές Ἐπιτροπές θά γνωμοδοτήσουν καί τό θέμα θά ἔρθει στήν Σύνοδο νά ἀποφασίσει σχετικά καί νά ἐνημερώσει τόν λαό. Εἶπα ἐπί λέξει: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει πολλές Συνοδικές Ἐπιτροπές πού ἐρευνοῦν πολλά θέματα πού προκύπτουν… Ὁπότε ὅταν εἶναι θέμα πού ἀφορᾶ τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων θά τό δώσει σέ μιά Ἐπιτροπή, καί στήν Δογματικῶν καί Κανονικῶν. Δηλαδή, ἄν ὑπάρχει πρόβλημα, θά ρωτήσει (ἡ Ἐπιτροπή) τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, τί ἀκριβῶς περιέχει ἡ ταυτότητα καί μετά μέ βάση τά θεολογικά κριτήρια θά κάνει μιά εἰσήγηση στήν Σύνοδο…».

Καί ἔκλεισα τήν ἀπάντησή μου μέ τήν φράση: «Νομίζω θά ὑπάρξει θέση ἐπίσημη τῆς Ἐκκλησίας». 

Αὐτά εἶπα στήν ἐρώτηση τοῦ τοπικοῦ μέσου.

Δυστυχῶς, ἀπομονώθηκε τμῆμα ἀπό τά λόγια μου καί κυκλοφόρησαν ἀποσπασματικά, ἐλπίζω ὄχι σκοπίμως.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria