Πρόσκληση του δήμου Καστοριάς προς τους Εκπροσώπους των Κομμάτων - OlaDeka

Πρόσκληση του δήμου Καστοριάς προς τους Εκπροσώπους των Κομμάτων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Δημάρχου Καστοριάς

Προς

τους Εκπροσώπους των Κομμάτων 

και 

των Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων, 

που θα μετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

ΘΕΜΑ :«Κατανομή και τρόπος χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και στους  συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023». 

ΣΧΕΤΙΚΑ : 

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 34414/23-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»,

β) Την υπ’ αριθ. 8481/15-02-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 674/Β΄/15-05-2022) με θέμα «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα  δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών»,

γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 181623/22.11.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα«Καθορισμός κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, του Νομού Καστοριάς, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων, κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της Αριθμ. Πρωτ.: 31124/1417/30-11-2015 (ΦΕΚ 244/ΤΑΑ&ΠΘ/14-12-2015) Απόφασής μας, που εξακολουθεί παράλληλα να ισχύει, μέχρι τη λήξη της».

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά

καλεί

σε κοινή σύσκεψη τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που θα μετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, τη Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για την κατανομή και τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων, που διατίθενται για την προβολή τους, κατά την προεκλογική περίοδο των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ιωάννης Κορεντσίδης

Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria