Νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Καστοριάς για την Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών - OlaDeka

Νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Καστοριάς για την Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών

Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτών

Η Νοσηλευτική από αρχαιοτάτων χρόνων χαρακτηρίστηκε ως έργο αγάπης και προσφοράς για τον συνάνθρωπο. Με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε επιστήμη. Η παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών εορτάζεται κάθε 12η Μαΐου από το 1965, στην επέτειο της γέννησης της “Κυρίας με το φανάρι”  Florence Nightingale (1820), της νοσηλεύτριας που σηματοδότησε και επηρέασε το σύγχρονο υγειονομικό σύστημα.

Ο νοσηλευτής αποτελεί σημαντικό πυλώνα στήριξης του συστήματος υγείας Είναι κοντά στον ασθενή κάθε στιγμή με υψηλό αίσθημα ευθύνης και παρέχοντας φροντίδα και ανακούφιση στον σωματικό και ψυχικό του πόνο. Κινείται με γνώμονα τη φροντίδα υγείας και επίκεντρο τον άνθρωπο. Συμβάλλει στην πρόληψη με την αγωγή και την προαγωγή υγείας και φυσικά στην περίθαλψη και αποκατάσταση του ασθενή. Είναι το πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή συνεχώς, γνωρίζει τις ανάγκες του και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει. Μαθαίνει, φροντίζει, αξιολογεί, ενημερώνει και στηρίζει τον ασθενή.

Ο νοσηλευτής παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας γύρω από αυτή. Επιμορφώνεται και αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Πολλοί νοσηλευτές σήμερα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ανεβάζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο νοσοκομείο, την κοινότητα αλλά και την εκπαίδευση. Ο νοσηλευτής είναι επαγγελματίας με πολυδιάστατη θέση στο χώρο της υγείας. Συμμετέχει, διεκδικεί και φέρει εις πέρας το έργο που αναλαμβάνει.

Ο νοσηλευτής στην Ελλάδα της κρίσης είναι εκεί, στις επάλξεις, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα και ανάγκη που παρουσιάζεται στις δομές υγείας που εργάζεται. Στήριξε και στηρίζει κυρίως το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δέχθηκε και συνεχίζει να δέχεται μεγάλη πίεση από τον όγκο των ασθενών που χρησιμοποιούν τις δημόσιες δομές, λόγω δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, ύφεσης, ανεργίας και εισερχόμενου μεταναστευτικού ρεύματος.

Σήμερα, η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού στη χώρα μας εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι 12.000 και πλέον αποχωρήσεις νοσηλευτών από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας τα τελευταία χρόνια και η επακόλουθη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού λόγω ελάχιστων προσλήψεων στα χρόνια της κρίσης, καθώς και οι εξαντλητικοί ρυθμοί εργασίας οδηγούν συχνά σε επαγγελματική εξουθένωση.

Ενδεικτικά, η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς τον πληθυσμό στη χώρα μας είναι 3,3 νοσηλευτές/ 1.000 κατοίκους ενώ η αντίστοιχη αναλογία στην Ε.Ε. είναι 8,4 νοσηλευτές/ 1.000 κατοίκους. Χαμηλότερα από την Ελλάδα είναι το Μεξικό (2,9/1.000) και η Τουρκία (1,9/1.000). Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία με 17,7 νοσηλευτές/1.000 κατοίκους ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ, είναι 9 νοσηλευτές/1.000 κατοίκους.

Σε έρευνα έχει βρεθεί ότι το ποσοστό δυσαρέσκειας των νοσηλευτών από τις συνθήκες εργασίας στη χώρα μας είναι 56% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Κάτω Χωρών είναι 11%. Επίσης πολλοί, νέοι κυρίως, νοσηλευτές οδηγούνται στη μετανάστευση σε αναζήτηση καλύτερων οικονομικών συνθηκών και όρων διαβίωσης.

Παρ΄ όλα αυτά ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και συνεχίζουμε!

Η παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή αποτελεί το ελάχιστο στοιχείο αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς του.

“Είμαστε οι εργάτες της υγείας που κάθε μέρα κολυμπάμε στην κόκκινη θάλασσα του ανθρώπινου πόνου” (Λ. Λιάπης, Νοσηλευτής)

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria