Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων στο 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καστοριάς - OlaDeka

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων στο 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καστοριάς

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ στις 8-9-2022 ως προς τις κενές θέσεις )

Το ΕΠ.Ε.Σ. του  10ου   Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς προκηρύσσει προς πλήρωση:

  • μία (01) θέση (ΑΓΌΡΙ) στην ΣΤ΄ τάξη
  • μία (01) θέση (ΑΓΟΡΙ) στην Β΄ τάξη

Επισημαίνεται ότι είναι πιθανό, να υπάρξουν νέες κενές θέσεις λόγω αιτήσεων μετεγγραφής. Στην περίπτωση αυτή οι κενές θέσεις θα επικαιροποιηθούν. Συστήνουμε να παρακολουθείτε την  ιστοσελίδα μας για την περίπτωση που προστεθούν κενά στα ήδη υπάρχοντα.

Η θέση(εις) θα συμπληρωθεί(ούν) μετά από διαδικασία κλήρωσης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από: 1. υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση του απόντα γονέα απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Η διά ζώσης υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση θα πραγματοποιείται στη Διεύθυνση του σχολείου, από τη Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 09:00 – 11:00 π.μ.

Β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ([email protected]). Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι η ίδια με τη δια ζώσης υποβολή, ήτοι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 11:00 μ.μ. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

προς το ΕΠ.Ε.Σ. του 10ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ από τον κάθε γονέα/κηδεμόνα του παιδιού χωριστά με το εξής κείμενο:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : Α) Είμαι κηδεμόνας του ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:                                       ____ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ:                                    ____ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔΙΟΥ:                         _________

Β) Αιτούμαι την συμμετοχή του/της γιου/κόρης μου στην συμπληρωματική

κλήρωση της  9ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τάξη     _για το σχολικό έτος 2022-2023.

Γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι:

λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):                                                                   

τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ 1: …………    Τηλ 2: …………………………        Τηλ 3: ……………………

διεύθυνση αλληλογραφίας: Οδός:…………………Αριθ.:……………Περιοχή………………………………..Τ.Κ:  ………………..

Για τις παρακάτω περιπτώσεις κυκλώνετε την αντίστοιχη επιλογή:

Δ) Φοιτά στο ίδιο σχολείο αδερφός ή αδερφή του/της  ΝΑΙ         ΟΧΙ

και στη συνέχεια να αποσταλεί στο email του σχολείου [email protected] με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ.

Στην περίπτωση που δεν λάβετε κάποια απάντηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης,  επικοινωνήστε μαζί μας (2467022398). Διευκρινίζεται ότι δεν υποστηρίζεται λειτουργία αυτόματης απάντησης, οπότε θα μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα έως την αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου.

Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00μ.μ., υπό την ευθύνη του ΕΠΕΣ του σχολείου και σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΠΠΣ.

Στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στην παραπάνω τάξη μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2023 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2023 παύει η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων.

Ο Πρόεδρος του ΕΠΕΣ

                                                            Μπράτιτσης Θαρρενός

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  2. Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)  
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria