Φυσικό αέριο – Καστοριά: Εξελίσσεται σε θρίλερ

Ο ΔΕΣΦΑ αναθεωρεί το πρόγραμμα, η ΔΕΔΑ «παίρνει το όπλο της» και η Καστοριά μάλλον μένει χωρίς αέριο…

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Φυσικό αέριο – Καστοριά: Εξελίσσεται σε θρίλερ

Ο ΔΕΣΦΑ αναθεωρεί το πρόγραμμα, η ΔΕΔΑ «παίρνει το όπλο της» και η Καστοριά μάλλον μένει χωρίς αέριο

Τα έντονα «πυρά» από συγκεκριμένες πλευρές συγκέντρωσε η αναθεωρημένη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031, η οποία είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ.

Με βάση τα όσα δημοσιοποίησε η Αρχή τα σοβαρότερα προβλήματα επικαλείται η ΔΕΔΑ. Σε σχετική επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου Μ. Τσάκα, η οποία σημειωτέον απευθύνεται εκτός από τη ΡΑΕ και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα, ενώ κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδη, στο ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ, επισημαίνεται ότι περιέχονται αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ και κατ επέκταση τη σημαντικότερη επένδυση που εκτελείται αυτή τη στιγμή στον τομέα της διανομής του φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται «αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά στο θέμα των συνεχών χρονικών μετατοπίσεων των έργων του ΕΣΦΑ, οι οποίες δυσχεραίνουν την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού μιας μεγάλης μερίδας πολιτών». Παράλληλα, τονίζεται ότι «ακυρώνεται ο υφιστάμενος σχεδιασμός της τροφοδότησης αρκετών πόλεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, δημιουργώντας έτσι μεγάλες επισφάλειες».

Σύμφωνα με τον κ. Μ. Τσάκα «η συγκεκριμένη προσέγγιση επ ουδενί πηγάζει από την επιστολή της ΡΑΕ προς το ΔΕΣΦΑ, στην οποία προτείνεται μεν η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων τροφοδότησης των δικτύων διανομής της Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς όμως αυτό να συνδέεται με την οποιαδήποτε χρονική μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος ένταξης στο σύστημα των νέων Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ και μάλιστα δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμεύσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, σχετικά με την απορρόφηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων».

Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις της ΔΕΔΑ επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

-Τροφοδοσία Δυτικής Μακεδονίας

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο του υπό διαβούλευση Προγράμματος, η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Πορειάς καθώς και του Σταθμού Συμπίεσης CNG (για την τροφοδοσία Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Γρεβενών) στο ίδιο σημείο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, ενώ στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 αναφερόταν ο Οκτώβριος του 2022. Στο παρόν σχέδιο μετατοπίζεται για τον Οκτώβριο του 2023. Αντίστοιχα η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Περδίκκα Εορδαίας μετατοπίστηκε από τον Οκτώβριο του 2022, στον Ιανουάριο του 2023 και τώρα προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο του 2024. Σημειώνεται ότι η ένταξη του συγκεκριμένου Μ/Ρ Σταθμού στο ΕΣΜΦΑ είναι άμεσα συνδεδεμένη και επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του δικτύου διανομής (μέσης και χαμηλής πίεσης) της Φλώρινας, όπου η ΔΕΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή.

Τονίζεται ακολούθως ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας εγκεκριμένων επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ, ενώ θεωρείται βέβαιη η απώλεια της ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ των οικιακών Τελικών Πελατών της Φλώρινας, που η ΔΕΔΑ εξασφάλισε για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Παράλληλα, λόγω αδυναμίας υλοποίησης των έργων η ΔΕΔΑ θα βρεθεί εκτεθειμένη σε αξιώσεις αποζημίωσης από εργολάβους με τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις.

Περαιτέρω κατατίθεται ο προβληματισμός της ΔΕΔΑ σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού των παραπάνω πόλεων, δεδομένων των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, των απαιτήσεων αδειοδότησης για την εγκατάσταση δεξαμενών LNG, της συχνότητας της απαιτούμενης μεταφοράς κλπ.

-Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς τη Δ. Μακεδονία

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα μετατοπίζεται κατά ένα έτος, από τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Σεπτέμβριο του 2024, κάτι που δεν δημιουργεί πρόβλημα στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ «εάν εξασφαλιστεί ότι η όποια μεταβατική λύση επιλεγεί θα καλύπτει τις ανάγκες των πόλεων που θα τροφοδοτηθούν μέσω του Περδίκκα».

-Τροφοδοσία της Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου

Η ημερομηνία ένταξης του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού για τις πόλεις Άργος/Ναύπλιο μετατίθεται για 14 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2022 στο Δεκέμβριο του 2023, κάτι που επηρεάζει άμεσα την ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας των δικτύων διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης των παραπάνω πόλεων για τα οποία επίκειται η έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Αυτό προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων έως τις 31/12/2023. Άρα η προτεινόμενη μετάθεση καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης του δικτύου διανομής της ΔΕΔΑ και απομακρύνει την έλευση του φυσικού αερίου στις περιοχές αυτές.

Επισημαίνεται ακόμη η καθυστέρηση ένταξης στο σύστημα του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Λιβαδειάς (προβλεπόταν για τον Μάρτιο του 2022), όπου η ΔΕΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του σχετικού δικτύου διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΔΑ ζητεί:

-Τη διασφάλιση της τροφοδοσίας των πόλεων της Δ. Μακεδονίας, με οποιοδήποτε τρόπο τελικά επιλεγεί, το αργότερο έως το Φεβρουάριο του 2023 μέσω της Πορειάς (Καστοριά, Άργος Ορεστικό) και έως τον Ιούνιο του 2023 μέσω του Περδίκκα (Φλώρινα)

-Την εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης CNG στον Περδίκκα για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας των Γρεβενών

-Την ένταξη στο ΕΣΦΑ του σταθμού που απαιτείται για την τροφοδοσία του Άργους και του Ναυπλίου το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2023.

Θέμα αποζημίωσης

Χαρακτηριστικό της έντονης διαφωνίας της ΔΕΔΑ επί των συγκεκριμένων σημείων είναι το γεγονός ότι όπως δηλώνεται «θα προχωρήσει στον υπολογισμό οποιαδήποτε απώλειας εσόδων εξαιτίας των καθυστερήσεων και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διεκδικήσει τη σχετική αποζημίωση». Επίσης, εξηγείται ότι η επιστολή κοινοποιείται στο ΤΑΙΠΕΔ και στα ΕΛΠΕ «προκειμένου να αξιολογηθεί εάν οι δυνητικές συνέπειες από την τυχόν εφαρμογή του αναθεωρημένου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ πρέπει να γνωστοποιηθούν στον αγοραστή των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς μέχρι σήμερα η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η αδυναμία υλοποίησης του έργου της ΔΕΔΑ σε σημαντικό αριθμό πόλεων θα επηρεάσει σημαντικά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια