ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 03 ΕΩΣ 06 ΦΕΒ 20

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 03 ΕΩΣ 06 ΦΕΒ 20

1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, ανακοίνωση εκτελέσεως βολών, με πραγματικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς, από την 03 έως και την 06 Φεβ 20.

2. Παρακαλούμε για την κοινοποίησή τους, προς ενημέρωση των κατοίκων – διερχομένων ατόμων, στην εν λόγω επικίνδυνη περιοχή.

3. Χειριστής θέματος, Ανθστης (ΠΖ) Αθανάσιος Παύλου, βοηθός 2ου ΕΓ/15 ΣΠ, τηλέφωνο 24670-22522, εσωτ. 1121.

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστης (ΠΖ) Αθανάσιος Παύλου

2ο ΕΓ/Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Σχης (ΠΖ) Ιωάννης Αγαπάκης ∆ιοικητής

ΤV ∆ίκτυο 1, Αθανασίου ∆ιάκου 70, 52100 Καστοριά

Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Κολοκοτρώνη 4, 52100 Καστοριά

Εφημερίδα «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», Στρ. Αρτη 19, 52100 Καστοριά

Εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ», 11ης Νοεμβρίου 9, 52100 Καστοριά

Εφημερίδα «ΣΕΝΤΡΑ», Μητροπόλεως 51, 52100 Καστοριά

Εφημερίδα «ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ», Κορυτσάς 17, 52100 Καστοριά

∆ήμος Καστοριάς

Τοπικό ∆ιαμέρισμα Μεσοποταμίας, Μεσοποταμία Καστοριάς

Τοπικό ∆ιαμέρισμα ∆ενδροχωρίου, ∆ενδροχώρι Καστοριάς [υπόψη τοπικού

συμβούλου ∆ημητρίου ∆ούκα (2467351182)]

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΛΑΡΚΟ, Ιεροπηγή Καστοριάς

Κυνηγετικός Σύλλογος Καστοριάς, Πλατεία Καραβαγγέλη

Κυνηγετικός Σύλλογος Άργους Ορεστικού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 55

Αποδέκτες για Πληροφορία 9η Μ/Π ΤΑΞ/3ο ΕΓ

15 ΣΠ/2ο – 3ο ΕΓ 574 Μ/Π ΤΠ
585 Μ/Π ΤΠ ΤΕΘΚ – ΤΕΘΝ

-2-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, την ∆ευτέρα 03 Φεβρουαρίου 20, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00, την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου 20, από ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00, την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 20, ώρα 08:00 μέχρι ώρα 23:00 και την Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 20, ώρα 08:00 μέχρι ώρα 14:00, θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς.

Επικίνδυνη περιοχή, η περικλειόμενη μεταξύ των υψ ΚΟΥΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΕΣΟ, υψ ΑΝΑΡΑΧΗ, Χωριό ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ, υψ ΠΛΑΤΥ∆ΡΟΜΟΣ, υψ ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΟΡΕΙΩΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), υψ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ και υψ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ατόμων και ποιμνίων στην συγκεκριμένη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, για αποφυγή ατυχημάτων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση, που μετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής μη διαρραγέντα βλήματα, να μην τα πλησιάζουν και να ενημερώνουν αμέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ :

Πίνακας Αποδεκτών

Ανακοινώσεις Βολών
Πα∆ 3-11/2002/ΓΕΣ/∆ΕΚΠ/2β

15 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «XV ΜΠ»
2ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ. (Εσωτ.) :1121 Φ.461.3/1/126063

Σ.30
Καστοριά, 09 Ιαν 20
Συνημμένα : Μία (1) Ανακοίνωση

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια