Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Κομισιόν δημοσιεύει μελέτη για την αξιολόγηση των διαφορών στη σύνθεση των τροφίμων της ΕΕ

ΕΕ – Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αρχική » Ελλάδα » Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Η Κομισιόν δημοσιεύει μελέτη για την αξιολόγηση των διαφορών στη σύνθεση των τροφίμων της ΕΕ

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών τροφίμων, από την οποία προκύπτει ότι ορισμένα προϊόντα φέρουν πανομοιότυπο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα, ενώ έχουν διαφορετική σύνθεση.

Από την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των δύο ποιοτήτων των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες και σήμερα δημοσίευσε μελέτη μετά τις δοκιμές τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ με τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ΕΕ. Από την ανάλυση σχεδόν 1 400 τροφίμων σε 19 χώρες της ΕΕ, η μελέτη, που εκπονήθηκε από την εσωτερική υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δείχνει ότι το 9 % των προϊόντων που συγκρίθηκαν διέφεραν ως προς τη σύνθεσή τους, αν και το εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας ήταν πανομοιότυπο. Ένα επιπλέον 22 % των προϊόντων με διαφορετική σύνθεση είχε παρόμοιο εμπρόσθιο μέρος συσκευασίας. Η μελέτη δεν έδειξε συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις. Με βάση τη νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα είναι πλέον σε θέση να προβαίνουν σε ανάλυση κατά περίπτωση, για τον προσδιορισμό των παραπλανητικών πρακτικών που απαγορεύονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, που είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι νομίζουν ότι τα επώνυμα τρόφιμα που αγοράζουν είναι διαφορετικά, ίσως χειρότερα, από εκείνα που είναι διαθέσιμα αλλού. Η Επιτροπή κάλεσε τους επιστήμονες να βοηθήσουν ώστε να αξιολογηθεί αντικειμενικά το εύρος αυτών των διαφορών στην ενιαία αγορά. Τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα: ενώ με χαροποιεί το γεγονός ότι δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει διαχωρισμό ανατολής-δύσης όσον αφορά τη σύνθεση των επώνυμων τροφίμων, ανησυχώ για το ότι αποκάλυψαν ότι έως το ένα τρίτο των προϊόντων που δοκιμάστηκαν έχουν διαφορετική σύνθεση ενώ φέρουν πανομοιότυπο ή παρόμοιο εμπορικό σήμα.»

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Δεν θα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Με τους νέους νόμους που ποινικοποιούν τις δύο ποιότητες και με την ενίσχυση της θέσης των αρχών προστασίας των καταναλωτών, έχουμε στη διάθεσή μας τα μέσα για να θέσουμε τέλος στην πρακτική αυτή. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους με πλήρη εμπιστοσύνη ότι αγοράζουν αυτό που βλέπουν.

Κύρια πορίσματα

Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκαν 1380 δείγματα 128 διαφορετικών τροφίμων από 19 κράτη μέλη: Το δείγμα, ωστόσο, δεν είναι αντιπροσωπευτικό της τεράστιας ποικιλίας των τροφίμων στην αγορά της ΕΕ. Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι:

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σύνθεση αντιστοιχούσε στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων: το 23 % των προϊόντων είχε πανομοιότυπο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και πανομοιότυπη σύνθεση, ενώ το 27 % των προϊόντων δήλωναν τη διαφορετική τους σύνθεση σε διάφορες χώρες της ΕΕ με διαφορετικό εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους.
  • Το 9 % των προϊόντων που παρουσιάζονται ως τα ίδια σε όλη την ΕΕ είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν πανομοιότυπο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Ένα περαιτέρω 22 % των προϊόντων που παρουσιάζονταν με παρόμοιο τρόπο είχαν διαφορετική σύνθεση: είχαν παρόμοιο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, αλλά διαφορετική σύνθεση.
  • Δεν υπάρχει συγκεκριμένες γεωγραφικές τάσεις στη χρήση πανομοιότυπης ή παρόμοιας συσκευασίας για προϊόντα με διαφορετικές συνθέσεις. Επιπλέον, η διαφορά στη σύνθεση που διαπιστώθηκε στα προϊόντα που δοκιμάστηκαν δεν συνιστά κατ’ ανάγκη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος.

Δράση της Επιτροπής για το θέμα αυτό

Από τότε που ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αναφέρθηκε στο ζήτημα των δύο ποιοτήτων των προϊόντων στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίες:

  • για την αποσαφήνιση των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα δύο ποιοτήτων αποτελούν παραπλανητική πράξη, μέσω της νομοθεσίας στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές που συμφωνήθηκε πρόσφατα·
  • για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας σχετικά με τις δοκιμές τροφίμων·
  • για την έκδοση ενός συνόλου κατευθυντήριων γραμμών που θα βοηθήσουν τις εθνικές αρχές να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές και τα τρόφιμα·
  • για τη διάθεση περισσότερων από 4,5 εκατ. ευρώ για την επίλυση αυτού του προβλήματος·
  • για τη δοκιμή προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ με την ίδια μεθοδολογία ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα προϊόντα δύο ποιοτήτων.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει σήμερα νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 1,26 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων των καταναλωτών όσον αφορά τη δοκιμή προϊόντων και τον εντοπισμό πιθανών παραπλανητικών πρακτικών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2019

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ως πανομοιότυπου με ένα προϊόν που διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους μέλους, ενώ το προϊόν αυτό έχει σημαντικά διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από θεμιτούς και αντικειμενικούς λόγους, θα μπορούσε να παραπλανήσει άδικα και παρανόμως τους καταναλωτές.

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, περιγράφει την κατάσταση που διαπιστώθηκε στις αγορές των 19 συμμετεχόντων κρατών μελών κατά την περίοδο έρευνας (Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018). Η εκστρατεία δοκιμών αποτέλεσε μέρος της ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ανησυχίες σχετικά με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων. Τα προϊόντα επιλέχθηκαν με βάση τις υποδείξεις των κρατών μελών, μετά από καταγγελίες στις αρχές ή τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών.

Οι δοκιμές βασίστηκαν σε εναρμονισμένη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τα κράτη μέλη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει συγκριτικές δειγματοληψίες, δοκιμές και ερμηνείες δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κλήθηκαν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των επιλεγμένων τροφίμων που διατίθενται στις αγορές τους. Δεκαεννέα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με 113 επώνυμα προϊόντα και 15 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ως πρώτο βήμα, η ανάλυση αυτή βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στις ετικέτες των προϊόντων και στην εμφάνιση του εμπρόσθιου μέρους της συσκευασίας τους.

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα θα παράσχει μια καλύτερη βάση για τη συζήτηση σχετικά με τις δύο ποιότητες στην ΕΕ. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες και έρευνα για να καταστεί πιο αντιπροσωπευτική η αξιολόγηση, και για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση μεταξύ της σύνθεσης και της ποιότητας.

Τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα εξής: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία.

ΕΕ – Τρόφιμα δύο ποιοτήτων: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιο είναι το ζήτημα με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη;

Οι καταναλωτές από ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν διαμαρτυρηθεί ότι η σύνθεση ορισμένων προϊόντων, όπως τα αναψυκτικά, ο καφές ή οι ψαροκροκέτες, διαφέρουν στη χώρα τους σε σύγκριση με προϊόντα που πωλούνται με την ίδια εμπορική ονομασία και με την ίδια ή παρεμφερή συσκευασία σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με συγκριτικές δοκιμές, στην αγορά της ΕΕ υπάρχουν προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται στους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν, για παράδειγμα, διαφορετική περιεκτικότητα σε κρέας ή ψάρι, ή μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λίπη, ή διαφορετικό είδος γλυκαντικής ουσίας σε ορισμένα κράτη μέλη απ’ ό,τι σε άλλα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Πρόεδρος Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, ανέλαβε τη δέσμευση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

Είναι νόμιμο να κυκλοφορεί ένα προϊόν στην αγορά με την ίδια ή παρόμοια συσκευασία αλλά με διαφορετικά συστατικά;

Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και των αρχών της ενιαίας αγοράς, οι έμποροι είναι ελεύθεροι να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους για διαφορετικές αγορές. Ωστόσο, ελλείψει θεμιτών και αντικειμενικών λόγων, οι καταναλωτές δεν μπορούν να παραπλανώνται από διαφορετικά προϊόντα που τους παρουσιάζονται ως πανομοιότυπα.

Η νέα διάταξη σχετικά με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές διασαφηνίζει ότι η παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά τη σύνθεση των προϊόντων μπορεί, ύστερα από κατά περίπτωση αξιολόγηση από μέρους των αρμόδιων αρχών, να θεωρηθεί αθέμιτη εμπορική πρακτική που απαγορεύεται από την ενωσιακή νομοθεσία. Παράλληλα, η νέα διάταξη αναγνωρίζει ότι οι έμποροι μπορούν να προσαρμόζουν τα προϊόντα του ίδιου εμπορικού σήματος σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές, λόγω θεμιτών και αντικειμενικών παραγόντων.

Επίσης, είναι προς το συμφέρον των παραγωγών να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις διαφοροποιήσεις των προϊόντων. Μόνον όταν οι καταναλωτές είναι δεόντως ενημερωμένοι μπορούν —τη στιγμή που αποφασίζουν να αγοράσουν κάτι— να καταλάβουν και να εκτιμήσουν το γεγονός ότι τα προϊόντα έχουν διαφοροποιημένη σύνθεση ώστε, για παράδειγμα, να είναι πιο υγιεινά ή να περιέχουν τοπικά συστατικά.

Αποκαλύπτει η έρευνα κάποιες σταθερές τάσεις σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τις διαφορές προϊόντων;

Η έρευνα δεν διαπίστωσε την ύπαρξη σταθερών τάσεων όσον αφορά την περιφερειακή διαφοροποίηση των προϊόντων.

Τι έχει κάνει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το ζήτημα των τροφίμων δύο ποιοτήτων;

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές στα προϊόντα δύο ποιοτήτων, ώστε να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να προσδιορίσουν κατά πόσον μια εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ όταν πωλεί προϊόντα που φαίνονται πανομοιότυπα αλλά έχουν διαφορετική σύνθεση σε διάφορες χώρες.

Επίσης, η Επιτροπή παρουσίασε νομοθετική πρόταση για να διασαφηνίσει περαιτέρω την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις περιπτώσεις δύο ποιοτήτων στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που αφορά τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2018. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι συμφωνήθηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθιστούν σαφές ότι η εμπορία προϊόντων για τα οποία φέρεται ότι έχουν την ίδια σύνθεση σε όλη την ΕΕ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει, μπορεί να συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική που αντιβαίνει στην εν λόγω οδηγία. Οι εταιρείες μπορούν ακόμη να διαθέτουν στην αγορά και να πωλούν προϊόντα του ίδιου εμπορικού σήματος με διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά σε διάφορες γεωγραφικές αγορές, όταν αυτό δικαιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η εθνική νομοθεσία, η διαθεσιμότητα ή η εποχικότητα των πρώτων υλών ή οι εκούσιες στρατηγικές για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα.

Παράλληλα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, με την υποστήριξη περισσότερων από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ και ευρύ φάσμα οργανώσεων των ενδιαφερομένων μερών, ανέπτυξε κοινή μεθοδολογία για τις δοκιμές και συντόνισε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία δοκιμών εστιασμένη στα τρόφιμα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Τι ποσό έχει διαθέσει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τροφίμων δύο ποιοτήτων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει περίπου 4,6 εκατ. ευρώ για να κατανοήσει καλύτερα την κλίμακα του ζητήματος των τροφίμων δύο ποιοτήτων και για να στηρίξει τις αρχές προστασίας των καταναλωτών και τις οργανώσεις των καταναλωτών ώστε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό αποτελεσματικά:

Ποσό

Πηγή

Περιγραφή και τρέχουσα κατάσταση

1 000 000€

Πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2017

Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας δοκιμών από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η μεθοδολογία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2018 και υλοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκή δοκιμαστική εκστρατεία στην οποία συμμετείχαν 19 κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν σήμερα.

1 000 000€

Πρόγραμμα για τους καταναλωτές (έτος)

Επιχορηγήσεις δράσης για τη συγχρηματοδότηση περαιτέρω δοκιμών και την ανάπτυξη ικανοτήτων των ικανοτήτων επιβολής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη.

1 430 000€

Πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή υλοποιεί το εν λόγω πιλοτικό σχέδιο για να εξετάσει την οικονομική λογική πίσω από τις διαφοροποιήσεις των προϊόντων και τον αντίκτυπό τους στους καταναλωτές.

1 260 000€

Πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αυτό το πιλοτικό σχέδιο αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις ικανότητες των οργανώσεων των καταναλωτών για διεξαγωγή δοκιμών και συγκρίσεων των καταναλωτικών προϊόντων και εντοπισμό των δυνητικά παραπλανητικών στρατηγικών ή των παραπλανητικών πληροφοριών που παρέχονται στις

συσκευασίες. Σήμερα δημοσιεύτηκε μια σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων τις 6 Νοεμβρίου 2019.

Πώς θα βοηθήσει η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων;

Η ΕΕ διαθέτει ορισμένους από τους ισχυρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών στον κόσμο.

Τον Απρίλιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε τη νομοθετική δέσμη μέτρων με τίτλο «νέα συμφωνία για τους καταναλωτές», με σκοπό να βελτιώσει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων προστασίας των καταναλωτών και την επιβολή τους, καθώς και να ανοίξει τη δυνατότητα για αντιπροσωπευτικές αγωγές σε επίπεδο ΕΕ.

Η οδηγία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό εγκρίθηκε προσωρινά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2019 και περιλαμβάνει ειδική τροποποίηση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, με την οποία αντιμετωπίζονται οι δύο ποιότητες των προϊόντων. Διασαφηνίζει ότι η διάθεση στην αγορά ενός κράτους μέλους προϊόντος, το οποίο φέρεται ως πανομοιότυπο με προϊόν που διατίθεται στην αγορά άλλων κρατών μελών, ενώ το εν λόγω προϊόν έχει σημαντικά διαφορετική σύνθεση ή χαρακτηριστικά, μπορεί να αποτελέσει παραπλανητική εμπορική πρακτική, βάσει κατά περίπτωση αξιολόγησης, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες. Η τυπική έγκριση των νέων κανόνων αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Μεταξύ των άλλων σημαντικών διατάξεων του σχεδίου οδηγίας για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό περιλαμβάνονται οι ισχυρότερες εξουσίες των αρχών επιβολής για την επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων στην περίπτωση ευρύτερων παραβάσεων που υπόκεινται σε συντονισμένες ενέργειες επιβολής, καθώς και τα ισχυρότερα δικαιώματα των καταναλωτών για αποζημίωση και άλλα διορθωτικά μέτρα όταν είναι θύματα.

Οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια των χωρών της ΕΕ θα επιβάλουν τους νέους κανόνες περί δύο ποιοτήτων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Με τον ίδιο αυτόν τρόπο εφαρμόζεται σήμερα η νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσίες παρέμβασης σε συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις έρευνές τους σχετικά με τις δύο ποιότητες των προϊόντων βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενώ τα αποτελέσματα της σημερινής μελέτης μπορούν να χρησιμεύσουν ως υλικό για τις εθνικές αρχές.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης το έργο των αρχών κατά τη διερεύνηση των διασυνοριακών περιπτώσεων προϊόντων δύο ποιοτήτων, στο πλαίσιο του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ). Ο αναθεωρημένος κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη από την 17 Ιανουαρίου

2020, θα διευκολύνει περαιτέρω τις έρευνες για τα προϊόντα δύο ποιοτήτων, αναθέτοντας στις αρχές την εξουσία να αγοράζουν προϊόντα με σκοπό τις δοκιμές και να επιθεωρούν, να αποσυναρμολογούν ή να δοκιμάζουν προϊόντα ώστε να εντοπίζουν παραβάσεις, συγκεντρώνοντας έτσι αποδεικτικά στοιχεία.

Ακόμα, η Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών για την προετοιμασία τους όσον αφορά τον νέο κανονισμό προστασίας των καταναλωτών, με τη χορήγηση 1 εκατ. ευρώ συγχρηματοδότησης, επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος του 2019 για τους καταναλωτές. Επιπλέον, με τη σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στις οργανώσεις των καταναλωτών να αναπτύξουν ικανότητες για να δοκιμάζουν και να συγκρίνουν δυνητικά παραπλανητικές στρατηγικές προώθησης σήματος ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται στις συσκευασίες.

Πώς καθιερώθηκε η μεθοδολογία δοκιμών;

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ανέπτυξε τη μεθοδολογία με την υποστήριξη άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής και εκπροσώπων ενδιαφερόμενων φορέων της αλυσίδας τροφίμων. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι αρχές κάθε κράτους μέλους και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου, καθώς και οι οργανώσεις των καταναλωτών.

Οι εθνικές αρχές κλήθηκαν να συλλέξουν στοιχεία για επιλεγμένα προϊόντα, προκειμένου αυτά να αναλυθούν στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας δοκιμών. Η επιλογή αυτή βασίστηκε κυρίως στο αποτέλεσμα προηγούμενων εθνικών ερευνών και, ως εκ τούτου, περιλάμβανε τα προϊόντα που προκαλούσαν τις μεγαλύτερες ανησυχίες για το κοινό σε διάφορα κράτη μέλη.

Πόσα προϊόντα έχει υποβάλει σε δοκιμές το Κοινό Κέντρο Ερευνών;

Έχουν συλλεχθεί στοιχεία για 128 προϊόντα από διατομεακό δείγμα των κρατών μελών της ΕΕ. Συνολικά, πληροφορίες από 1380 δείγματα αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.

Τα προϊόντα, παρότι έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για να αντιπροσωπεύουν ένα μέσο καλάθι αγορών, δεν είναι αντιπροσωπευτικά της τεράστιας ποικιλίας των τροφίμων που υπάρχουν στην αγορά της ΕΕ.

Τα προϊόντα αυτά δεν αναλύθηκαν σε εργαστήρια, ούτε δοκιμάστηκαν από εκπαιδευμένους οργανοληπτικούς αξιολογητές. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται στις ετικέτες των προϊόντων —η διατροφική δήλωση και ο κατάλογος των συστατικών— και η εμφάνιση της εμπρόσθιας όψης της συσκευασίας για τη σύγκριση του ίδιου προϊόντος μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Ζητήθηκε η γνώμη του σχετικού κλάδου παραγωγής κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών;

Οι κάτοχοι των εμπορικών σημάτων ενημερώθηκαν και κλήθηκαν να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας. Τα σχόλια και οι εξηγήσεις τους συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση.

Το παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για κάθε προϊόν και, παράλληλα μ’ αυτά, περιλαμβάνει επίσης τα σχόλια και τις εξηγήσεις των κατόχων των εμπορικών σημάτων.

Θα συνεχίσετε τις δοκιμές;

Οι αρχές των κρατών μελών μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η οποία χρησιμοποιήθηκε επίσης γι’ αυτή την εκστρατεία δοκιμών, ώστε να εξακολουθήσουν να διενεργούν δοκιμές στα προϊόντα που κυκλοφορούν στις αγορές τους, με σκοπό την επίτευξη εναρμονισμένων και επιστημονικώς ορθών αποτελεσμάτων. Για να καλύψουν το κόστος αυτών των δοκιμών, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Επιτροπή.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την έρευνα όσον αφορά τα τρόφιμα δύο ποιοτήτων;

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών διερευνά επίσης το ζήτημα των δύο ποιοτήτων από την οπτική γωνία της αντίληψης των καταναλωτών, καθώς και από την άποψη των οικονομικών παραμέτρων των παραγωγών που αποτελούν κίνητρο της διαφοροποίησης. Αυτές οι ευρείες ερευνητικές δραστηριότητες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Εάν τα τελικά πορίσματα αποδειχθούν πειστικά, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ως υποστηρικτής των αρχών των κρατών μελών με την παροχή επιστημονικών στοιχείων, θα τους κοινοποιήσει τα αποτελέσματα ώστε να στηρίξει τις δραστηριότητές τους στον τομέα της επιτήρησης της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια