ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρχική » Διάφορα » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία   «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»,  που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 686/28-01-2015 Απόφαση του

Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, δυνάμει της οποίας συστάθηκαν οι απαραίτητες Επιτροπές, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης». Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή  σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη  την πλήρη δημοσιοποίηση  των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.
3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ με το Φ.Π.Α., περιλαμβάνεται στον οικείο  προϋπολογισμό  του Ιδρύματος και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό  στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Σίτισης”, σύμφωνα με την από 01-10-2014 Προγραμματική Σύμβαση, που σύναψε το Ίδρυμα και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 09-02-2015 με καταληκτική ημερομηνία την 20-02-2015 καθημερινά και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς.  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ., οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών .
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα www.imkastorias.gr.
Για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια