ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014»

Αρχική » Διάφορα » ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ:«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους μελισσοκόμους του ότι είναι σε εφαρμογή το πρόγραμμα ενίσχυσης  για την αντικατάσταση κυψελών και το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι, που επιθυμούν να συμμετέχουν είτε σε ένα είτε

και στα δυο προγράμματα, θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικώς στον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Έδεσσας, μέχρι και την 27 Ιουνίου 2014 (27-06-2014), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση-δήλωση (μπορούν να την προμηθευτούν είτε από τον Γεωπόνο του Δήμου, είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου  HYPERLINK “http://www.argosorestiko.gr” www.argosorestiko.gr  είτε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς),
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο, προηγουμένως, πρέπει να είναι θεωρημένο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς (το μελισσοκομικό βιβλιάριο θα πρέπει να θεωρείται κάθε 2 χρόνια),
3) Φωτοαντίγραφο ολόκληρο το Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,
4) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού,
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι : α) τα αναφερόμενα στην αίτηση-δήλωση στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στο έντυπο Ε1 είναι αληθή, β) δεν έχω υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης, γ) θα διατηρώ τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές, δ) έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, ε) τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή ως προς τα πρωτότυπα.
6) Τιμολόγια αγοράς κυψελών (να είναι κομμένα μέχρι την 27 Ιουνίου 2014).
Επιπλέον οι μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (αφορά τους μελισσοκόμους που έχουν περισσότερες από 150 μελίσσια και μετακινούν τουλάχιστον 80  μελισσοσμήνη για απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από το σημείο μόνιμης εγκατάστασης) θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά :
6) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. (την πρώτη σελίδα και την σελίδα που φαίνεται η θεώρηση),
7) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ. μελισσοκομικού αγροτικού αυτοκινήτου,
– Για όσους χρησιμοποιούν Φ.Ι.Χ. δημοσίας χρήσεως θα πρέπει να μας στείλουν όλες τις φορτωτικές. Πάνω στα δελτία φορτωτικής θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος προορισμού.
Η διεύθυνση του Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία οι μελισσοκόμοι μπορούν να στέλνουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είναι η ακόλουθη :

Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Έδεσσας
Ίωνος Δραγούμη 42
Τ.Θ. : 31
Τ.Κ. : 58200
Έδεσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στην Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς κα. Αλεξάνδρα Κοσμίδου (τηλ. 24673 50239), είτε στον Γεωπόνο του Δήμου κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 24673 51327), είτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας, στην Έδεσσα (τηλ. 23810 20118, υπεύθυνος Γεωπόνος κ. Ρέππας).
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια