Ένας χρόνος αποτέφρωση στην Ελλάδα: Ένας Καστοριανός σε αυτούς που την επέλεξαν

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει το πρώτο αποτεφρωτήριο της χώρας – Πόσοι αποτεφρώθηκαν, ποιοι την επιλέγουν – Οι αριθμοί...

Διαβάστε περισσότερα