POLITICO: Ήρθε η ώρα για απαγόρευση της εκτροφής γούνας σε ολόκληρη την ΕΕ - OlaDeka

POLITICO: Ήρθε η ώρα για απαγόρευση της εκτροφής γούνας σε ολόκληρη την ΕΕ

24 επιστήμονες καλούν την Επιτροπή να σταματήσει την εκτροφή γούνας καθώς τα άγρια ​​ζώα δεν μπορούν να κρατηθούν σε κλουβιά. Ζητούν επίσης την απαγόρευση διάθεσης γούνας εκτρεφόμενων ζώων και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αγαπητή Στέλλα Κυριακίδη, Επίτροπε αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων,

Η συνεχιζόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία να προταθεί νομοθεσία για τον τερματισμό της αναπαραγωγής και της θανάτωσης ζώων σε εκτροφεία γουναρικών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στο τρέχον σύστημα στέγασης που βασίζεται σε κλουβιά, η απαγόρευση της εκτροφής γουναρικών είναι η μόνη αποδεκτή λύση για τη διασφάλιση της ευημερίας των γουνοφόρων ζώων.

Τον Μάιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη στρατηγική Farm to Fork, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να αναθεωρήσει την ισχύουσα νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων για να την ευθυγραμμίσει με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία.

Ως επιστήμονες, επικροτούμε αυτήν την επείγουσα πρωτοβουλία. Σε αυτή την επιστολή, θέλουμε να εστιάσουμε ιδιαίτερα στα σοβαρά προβλήματα ευημερίας στις φάρμες γουναρικών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρακτική της εκτροφής ζώων για γούνα παραβιάζει τις πιο θεμελιώδεις αρχές της καλής διαβίωσης των ζώων. Ποτέ δεν κατέστη δυνατό να σχεδιαστεί ένα σύστημα εκτροφής σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του είδους των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους.

Ποτέ δεν κατέστη δυνατό να σχεδιαστεί ένα σύστημα εκτροφής σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του είδους των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους.

Αν και τα γουνοφόρα ζώα περιλαμβάνονται στη γενική νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, δεν υπάρχει λεπτομερής νομοθεσία της ΕΕ για συγκεκριμένα είδη που να θέτει πρότυπα καλής διαβίωσης για τα ζώα που εκτρέφονται για γούνα. Μεγάλες ανησυχίες σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων που εκτρέφονται για γούνα έχουν ήδη επισημανθεί στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Γουνοφόρα ζώα (1999) και στην έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία των Ζώων και την Ευημερία των Ζώων (2001).

Περισσότερα από 20 χρόνια αργότερα, πολλές περισσότερες επιστημονικές μελέτες έχουν προσθέσει περαιτέρω βάρος στο σημαντικό σύνολο στοιχείων που καταδεικνύουν ότι οι ανάγκες των βιζόν, των αλεπούδων, των τσιντσιλά και των ρακούν δεν ικανοποιούνται στα σημερινά συστήματα στέγασης που βασίζονται σε κλουβιά και δεν μπορούν να καλυφθούν σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα στέγασης που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία γούνας, στην Ευρώπη ή αλλού.

Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι δεν χρειάζεται άλλη έρευνα για να επιβεβαιωθεί ότι η εκτροφή γούνας και η καλή διαβίωση των ζώων δεν μπορούν να συμβαδίσουν.

Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι δεν χρειάζεται άλλη έρευνα για να επιβεβαιωθεί ότι η εκτροφή γούνας και η καλή διαβίωση των ζώων δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Θα πρέπει φυσικά να προσπαθήσουμε για όσο το δυνατόν πιο στέρεη επιστημονική βάση, αλλά σε αυτό το θέμα το πρόβλημα δεν είναι πρωτίστως η έλλειψη έρευνας, αλλά ότι μεγάλο μέρος της έχει γίνει με την προϋπόθεση ότι τα ζώα πρέπει να συνεχίσουν να κρατούνται σε κλουβιά. Έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, έχουν δοκιμαστεί οικονομικά προσιτές μέθοδοι εμπλουτισμού, απομακρύνοντας την εστίαση από τα θεμελιώδη προβλήματα καλής διαβίωσης που είναι εγγενή στη διατήρηση των άγριων ζώων σε συρμάτινα κλουβιά.

Προσιτές μέθοδοι εμπλουτισμού έχουν δοκιμαστεί, απομακρύνοντας την εστίαση από τα θεμελιώδη προβλήματα καλής μεταχείρισης που είναι εγγενή στη διατήρηση άγριων ζώων σε συρμάτινα κλουβιά.

Στην πραγματικότητα, επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η προσθήκη διαφόρων συνδυασμών απλών βελτιώσεων —όπως κυλίνδρων από πλαστικό ή συρμάτινο πλέγμα, πλατφόρμες, μπάλες και κομμάτια σχοινιού ή εύκαμπτου σωλήνα — σε τυπικά ή διευρυμένα, για παράδειγμα διπλά, κλουβιά με βιζόν, μπορεί να μειώσουν χωρίς όμως να εξαλείφουν το φαινόμενο -δάγκωμα ουράς- και τα στερεότυπα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα επίπεδα στερεοτυπίας δεν επηρεάζονται από την παροχή απλών βελτιώσεων. Όπως αναφέρθηκε, πολλές από αυτές τις μελέτες δεν στοχεύουν στη διερεύνηση της ανάγκης του βιζόν να έχει πρόσβαση σε νερό, αλλά αντ’ αυτού στοχεύουν μόνο να εξετάσουν εάν, για παράδειγμα, ένα λουτρό νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλός εμπλουτισμός για τα μινκ που ζουν σε κλουβιά.

Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα που υπογραμμίζουν τα σοβαρά προβλήματα ευζωίας που φέρνει η εκτροφή σε κλουβιά σε πολλά είδη που εκτρέφονται για σκοπούς διατροφής.

Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα που υπογραμμίζουν τα σοβαρά προβλήματα ευζωίας που φέρνει η καλλιέργεια σε κλουβιά σε πολλά είδη που εκτρέφονται για σκοπούς διατροφής. Αυτό το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεσμεύτηκε να προτείνει νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης κλουβιών για ορισμένα είδη. Θα ήταν ασυνεπές να διατηρηθεί η εκτροφή σε κλουβιά για σκοπούς γούνας ως νόμιμη πρακτική.

Ενώ οι οικονομικές πτυχές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα κατά την αξιολόγηση της νέας νομοθεσίας, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν οποιαδήποτε πρόοδο όταν στοχεύουμε να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον προς τα επιστημονικά βασισμένα γεωργικά συστήματα.

Via Oikeutta Elaimille

Ενώ οι οικονομικές πτυχές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα κατά την αξιολόγηση της νέας νομοθεσίας, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν οποιαδήποτε πρόοδο όταν στοχεύουμε να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον προς τα επιστημονικά βασισμένα γεωργικά συστήματα. Εξετάζοντας την ευημερία των ζώων μέσα από το πρίσμα των Πέντε Τομέων , η υπόθεση διατήρησης ενός απαρχαιωμένου συστήματος στέγασης για την εκτροφή γουναρικών γίνεται αβάσιμη.

Επιπλέον, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όλα τα στοιχεία σχετικά με την εκτροφή γούνας και την κτηνιατρική και τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν άφθονα επιστημονικά στοιχεία που υπογραμμίζουν πώς η διατήρηση χιλιάδων άγριων ζώων σε έντονο περιορισμό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ενεργώντας ενδεχομένως ως δεξαμενές παθογόνων μικροοργανισμών και ζωονόσων. Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι τα μινκ και τα ρακούν σε φάρμες γουναρικών μπορούν να μεταδώσουν, να μεταλλάξουν και να χρησιμεύσουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές του SARS-CoV-2 και ότι οι αλεπούδες είναι ευαίσθητες στον SARS-CoV-2 και μεταδίδουν τον ιό. Εξίσου σημαντικές είναι οι ανησυχίες σχετικά με το ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών σε μια φάρμα βιζόν στην Ισπανία, παρέχοντας τα ισχυρότερα στοιχεία μέχρι στιγμής ότι το στέλεχος της γρίπης H5N1 μπορεί να εξαπλωθεί από το ένα μολυσμένο θηλαστικό στο άλλο.

Εκτός από το ισχυρό επιστημονικό επιχείρημα για την απαγόρευση της εκτροφής γούνας, μια πρόταση απαγόρευσης της εκτροφής γούνας και της εισαγωγής προϊόντων γούνας από τρίτες χώρες θα συναντήσει την ισχυρή κοινή γνώμη εναντίον αυτής της βιομηχανίας, όπως αντικατοπτρίζεται στην επιτυχημένη πρωτοβουλία European Citizens Initiative Fur Free Europe , η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια υπογραφές σε λιγότερους από 10 μήνες.

Με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία και υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, το κομμάτι του παζλ που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Ως εκ τούτου, εμείς, οι υπογράφοντες επιστήμονες, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει στις επικείμενες νομοθετικές της προτάσεις απαγόρευση:

  • Η διατήρηση και η θανάτωση ζώων με μοναδικό ή κύριο σκοπό την παραγωγή γούνας.  
  • Η διάθεση γούνας εκτρεφόμενων ζώων και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με εκτίμηση, οι 24 επιστήμονες:

Aleksei Turovski
MSc zoology (Tartu University),  zoosemioticist, zooparasitologist, Estonia

Andrzej Elżanowski
Professor dr hab., zoologist, University of Warsaw

Bo Algers
Professor emeritus of veterinary medicine, Swedish University of Agricultural Sciences

Coque Fernández
Veterinarian, Gaia Sanctuary Foundation, Spain

Diana Peneva Zlatanova
Associate professor, PhD habil., Faculty of Biology, Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’

Dimitrios Tontis
DVM, Dr.med.vet (Bern), professor, animal pathology and veterinary forensics
Head of the laboratory, Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly

Hans Jørn Kolmos
MD DMScprofessor, Research Unit for Clinical Microbiology, University of Southern Denmark

Helena Röcklinsberg
Associate professor in ethics, Swedish University of Agricultural Sciences

Iliyan Manev
DVM, PhD, chief assistant professor in immunology and pathophysiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Forestry, Sofia

Johann S. Ach
Professor Dr., Centrum for Bioethics, University of Münster

Johan Lindsjö
DVM, Dip ECAWBM-AWSEL, Swedish University of Agricultural Sciences

Kati Tuomola
DVM, PhD, University of Helsinki

Lina Göransson
MSc Veterinary Medicine, PhD, Swedish University of Agricultural Sciences

Laura Hänninen
DVM, PhD, docent, Dip-ECAWBM-WSEL, senior clinical instructor, University of Helsinki

Manuel Magalhães Sant’Ana
EBVS® European veterinary specialist in animal welfare science, ethics and law, University of Lisbon

Mattias Turovski
MSc environmental management (Tallinn University) / environmental ethics; guest lecturer at Tallinn University of Applied Sciences

Mickey Gjerris
Associate professor M Th., Ph.D., Department of Food and Resource Economics, Faculty of Science, University of Copenhagen

Olli Peltoniemi
Professor, animal reproduction science, University of Helsinki

Outi Vainio
Professor emerita, veterinary pharmacology, University of Helsinki

Per Jensen
Professor of ethology, Linköping University

Sanna Hellström
DVM, PhD, CEO, Helsinki Zoo

Siobhan Mullan
BVMS PhD DWEL DipECAWBM(AWSEL) MRCVS, professor of animal welfare and veterinary ethics, University College Dublin, School of Veterinary Medicine

Svea Jörgensen
DVM, PhD student in animal ethics, Swedish University of Agricultural Sciences

Victoria Emilova Marincheva
DVM, assistant professor in genetics and animal husbandry, Faculty of Veterinary medicine, University of Forestry, Sofia

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria