19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβλιάρα Γεώργιο

Μαργαρίτη Γεώργιο

Γιάτσιο Ιωάννη

Κιοσέ Ιωάννη

Κοζατσάνη Δέσποινα

Κάτανα Ηλία

Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία

Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη  04/04/2023 και ώρα 10:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

Έγκριση του 3ΟΥ  Α.Π.Ε.  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση του 4ΟΥ  Α.Π.Ε.  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ – ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση του 4ΟΥ  Α.Π.Ε.  του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 22 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΟ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»,  προυπ.  240.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΛΙΘΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Βελτίωση του οδικού τμήματος “Κοζάνη-Αεροδρόμιο” της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3)», της ΣΑΜΠ 041 με κωδ. 2017ΜΠ04100002 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

Ανάκληση απόφασης 2757/19 Ο.Ε. και αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου κτιρίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λήψης Μέτρων για διάθεση μέσων για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Μύριχος στο Δήμο Βοϊου  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Υποβολή Αίτησης με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στην πρόσκληση Public Sector Loan Facility JTM-2022-2025-PSLF του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism-JTM) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9η/2023  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023 της ΠΕ Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά αναπροσαρμογή των τιμών καυσίμων με βάση τις οποίες υπολογίζεται η εργολαβική αμοιβή της εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού (2.675,00€) με ΦΠΑ, ήτοι 2.525,00 € με ΦΠΑ για το έτος  2023 και 150,00 € με ΦΠΑ για τον Ιανουάριο του 2024, για την προμήθεια υλικών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης της παρούσας υποδομής στάθμευσης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205) 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

Αντιπεριφερειάρχες

Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης

Εκτελεστικός Γραμματέας

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

7.  Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria