Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τομέα της γούνας από την ΕΟΓ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τομέα της γούνας από την ΕΟΓ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καστοριά 14-03-2023

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 99.960,00€. 

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2023 και περιλαμβάνει δύο (2) προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50 άνεργους/ες συνολικά που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας», στις ειδικότητες:

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ», διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών.

«ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ», διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων και ατομική συμβουλευτική. 

Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας HYPERLINK “http://www.helfurfe.gr”http://www.helfurfe.gr

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ευχαριστεί την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη χρηματοδότηση της δράσης.

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, 

Ο Πρόεδρος 

Άκης Τσούκας 

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria