Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς τα chatbot αλλάζουν την αγορά εργασίας - OlaDeka

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς τα chatbot αλλάζουν την αγορά εργασίας

Το νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνη που γράφει άρθρα για λογαριασμό του…

Η πρόσφατη κυκλοφορία του ChatGPT , ενός chatbot που δημιουργήθηκε από την Open AI για δημόσια χρήση, υπογράμμισε την αυξανόμενη εμβέλεια των ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην επαγγελματική ζωή.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες τεχνολογικές επαναστάσεις που επηρεάζουν τον χώρο εργασίας, τα chatbots μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν νικητές και ηττημένους και θα επηρεάσουν τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Σαμίκα Σιριμάνε, διευθύντρια του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιμελητείας της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), για να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά οφέλη και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας.

Και όσοι βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να επιταχύνουν τον ρυθμό προετοιμασίας για τέτοιες τεχνολογίες διαφορετικά κινδυνεύουν να μείνουν περαιτέρω πίσω.

Το ChatGPT δείχνει την μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Όπως τονίζει η Σιριμάνε, το ChatGPT είναι ένα εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) που επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το μοντέλο GPT-3 χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Το μοντέλο εκπαιδεύεται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, κάτι που του επιτρέπει να δημιουργεί ανθρώπινες αποκρίσεις σε μια μεγάλη ποικιλία εισροών.

Για παράδειγμα μπορείτε να ζητήσετε από αυτό το bot να εκτελέσει διάφορες εργασίες.

Το ChatGPT γράφει για τον εαυτό του…

Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι ορισμένες από τις παραγράφους σε αυτό το άρθρο, – ενώ χρειάζονται ακόμα κάποια επεξεργασία – γράφτηκαν από το chatbot, χρησιμοποιώντας ερωτήματα όπως «Τι είναι το ChatGPT;» και «Ποιες είναι οι πιθανές χρήσεις και τα οφέλη τεχνολογιών όπως το ChatGPT;».

Τεχνολογίες όπως το GPT-3 εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν λανθασμένες απαντήσεις, έλλειψη ενημερωμένων πληροφοριών και πρόσβαση στο διαδίκτυο – και την πιθανότητα μεροληψίας σε αλγόριθμους για θέματα όπως η φυλή και το φύλο.

Για παράδειγμα, η αξιωματούχος της UNCTAD ζήτησε από chatbot τις προτάσεις του για τον μετριασμό ορισμένων από τους περιοριστικούς παράγοντες και τα αποτελέσματα δείχνουν περιπτώσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν υπερβαίνει τις συνηθισμένες λύσεις (δείτε τον παρακάτω πίνακα).

Η δουλειά δεν θα είναι ποτέ η ίδια

Παρά τους περιορισμούς, αυτός ο τύπος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την παραγωγικότητα των εξειδικευμένων εργαζομένων.

Τα chatbot προσφέρουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης κουραστικών και χρονοβόρων εργασιών, όπως η σύνταξη τυποποιημένων αναφορών, τα πρακτικά συνάντησης και τα email. Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν επομένως να αφεθούν ελεύθεροι να επικεντρωθούν σε πιο κρίσιμα και δημιουργικά καθήκοντα. Ένας εικονικός προσωπικός βοηθός chatbot θα μπορούσε να καθοδηγήσει εξειδικευμένους εργαζόμενους σε διαφορετικά έργα ή διαδικασίες παραγωγής. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο και ιδέες και ενδεχομένως να βοηθήσει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, εργαλεία όπως το ChatGPT είναι μια ελκυστική και οικονομικά αποδοτική επιλογή για επιχειρήσεις και άτομα που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την ανάγκη πρόσθετου, δαπανηρού εξοπλισμού.

Πιθανοί νικητές και ηττημένοι

Όμως εργαλεία όπως το ChatGPT παρουσιάζουν πραγματικό κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους κάποιοι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, τα chatbots μπορούν να αναπτυχθούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε έναν οργανισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τα προηγούμενα κύματα τεχνολογικών αλλαγών έχουν δημιουργήσει και νικητές και ηττημένους. Οι εργαζόμενοι που προσαρμόζονται πιο γρήγορα στην τεχνολογική αλλαγή θα κερδίσουν αναλαμβάνοντας όλο και περισσότερο εργασίες συμπληρωματικές της τεχνητής νοημοσύνης, εγκαταλείποντας τις αυτοματοποιημένες. Και οι μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι η καινοτομία που χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το ChatGPT για να φέρει νέα αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά.

Για παράδειγμα, αρκετές νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, από διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης έως πιλότους drone. Ωστόσο, αυτές οι προσαρμογές θα χρειαστούν χρόνο και η ιλιγγιώδης ταχύτητα των αλλαγών που μπορεί να έρθουν με φθηνούς προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους υπαλλήλους γραφείου.

Εμπόδια για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Ο αντίκτυπος αυτής της τεχνολογίας δεν περιορίζεται στην εργασία σε προηγμένες οικονομίες.

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η προσδοκία ήταν ότι ορισμένοι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες ετοιμάζονταν να ανταγωνιστούν για θέσεις εργασίας με μεγαλύτερη ένταση δεξιοτήτων σε όλο τον κόσμο ως « τηλεμετανάστες » σε θέσεις όπως λογιστές, νομικοί υπάλληλοι, προγραμματιστές λογισμικού ή ακόμα και Χ. -αναλυτές ακτίνων. Ο κίνδυνος είναι ότι αυτές οι θέσεις εργασίας θα αναληφθούν από τα ChatGPT.

Επιπλέον, οι περισσότερες εταιρείες και εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες ενδέχεται να μην μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την προσωπική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Το μέλλον

Καταλήγοντας η Σιρινάμε αναφέρει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη προωθώντας τη χρήση, την υιοθέτηση, την προσαρμογή και την ανάπτυξη της τεχνολογίας . Δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Γενικά όμως, απαιτεί ενέργειες σε τέσσερις βασικούς τομείς.

  1. Πρώτον, πρέπει να συνεχίσουμε να προετοιμάζουμε το εργατικό δυναμικό για την εργασία στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και οικοδόμηση και ενίσχυση συμπληρωματικών δεξιοτήτων όπως η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.
  2. Δεύτερον, πρέπει να φροντίσουμε αυτούς που θα χάσουν στη μετάβαση σε νέες μορφές εργασίας. Τα προγράμματα επανεκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελούν μέρος των κυβερνητικών πολιτικών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω των νέων τεχνολογιών.
  3. Τρίτον, πρέπει να προωθήσουμε τη συμπερίληψη και να μοιραστούμε ευρέως τα οφέλη αυτής της ισχυρής τεχνολογίας.
  4. Και τέταρτον, ο αντίκτυπος των τεχνολογιών αιχμής θα γίνει αισθητός σε όλους, αλλά δεν συμμετέχουν όλοι εξίσου στον καθορισμό του μονοπατιού που θα ακολουθήσουν οι τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κρίσιμο να θεσπιστούν ηθικά πλαίσια και κανονισμοί για αυτές τις τεχνολογίες.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria