Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου - OlaDeka

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.       Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.       Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 29ης και 30ης συνεδριάσεων 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.       Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.: 514/2022 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.– Απόφαση Εφετείου– Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας
4.       Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καστοριάς έτους 2023.Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Αθανασίου Ρήμου
5.       Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 οργανικών μονάδων Δήμου Καστοριάς για το έτος 2023.Πρακτικά κληρώσεων
6.       Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς».Εισήγηση Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών
7.       Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων Δήμου Καστοριάς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 167/2022 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).Έγγραφο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
8.       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού IMTM Tel Aviv και ορισμός αιρετών εκπροσώπων.Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Αθανασίου Ρήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria