Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες - OlaDeka

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Kαλημέρα σας και Καλή Χρονιά,

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες
Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων εργαζομένων, όσο και η
διατήρηση των θέσεων εργασίας τους. Τα προγράμματα απευθύνονται σε
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι είναι
απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου
περιλαμβάνουν:
Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των εργαζομένων – ωφελουμένων
διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων»
γνώσεων και δεξιοτήτων, πως θα περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης
διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που
θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.
Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο γίνεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να
συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr
ακολουθώντας τη διαδρομή: https://www.voucher.gov.gr/project/view-dypa
–>  Εργαζόμενοι Ωφελούμενοι –>  Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων
Εργαζομένων για κατάρτιση  εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα
«Αίτηση Συμμετοχής».

Με εκτίμηση

Τογκαρίδου Κωνσταντίνα

Κοινοποίηση
loading...
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria