Η ΕΤΕπ στηρίζει τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 230MWp προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να στηριχθούν οι προσπάθειες δίκαιης μετάβασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

Η ΕΤΕπ στηρίζει τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 230MWp προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να στηριχθούν οι προσπάθειες δίκαιης μετάβασης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αθήνα, 18/01/2023

  • Η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση ύψους €28,5 εκατομμυρίων για εταιρείες του ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες ο οποίος αποτελεί τον βραχίονα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα ανέλθει έως το μέγιστο ποσό των €35 εκατομμυρίων τους επόμενους μήνες.
  • Η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει την κατασκευή τριών συνολικά φωτοβολταϊκών πάρκων.
  • Το δάνειο της ΕΤΕπ καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU


Τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 230MWp στην Κοζάνη, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εντάσσονται στο φιλόδοξο ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και θα συμβάλουν, σε συνδυασμό με άλλες επενδύσεις, στην αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το έργο, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, εντάσσεται επίσης στο στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου ΔΕΗ, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

«Για να πετύχουμε την «πράσινη» μετάβαση χρειαζόμαστε σημαντικές και βιώσιμες επενδύσεις. Αυτή η συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κατασκευής νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα InvestEU κινητοποιεί χρηματοδοτικούς πόρους για να υποστηρίξει την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Το InvestEU υποστηρίζει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα τα ζωτικής σημασίας ενεργειακά έργα» δήλωσε ο Paolo Gentiloni,Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα Οικονομίας.

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το έργο αυτό προωθεί τις ανανεώσιμες και καθαρές μορφές ενέργειας προς όφελος του ελληνικού λαού. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα και θα βοηθήσει τη χώρα να εκπληρώσει τους φιλόδοξους στόχους της σε σχέση με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Όσον αφορά το μέλλον, η ΕΤΕπ παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει υγιή έργα σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη της ΕΤΕπ ως Κλιματική Τράπεζα (Climate BankRoadmap), τη δέσμευση που έχει αναλάβει να αυξήσει τα επίπεδα της στήριξης για την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ώστε να υπερβούν το 50% της συνολικής δανειοδοτικής της δραστηριότητας» δήλωσε ο Christian Kettel Thomsen, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και υπεύθυνος για τη χορήγηση δανείων στην Ελλάδα.

«Με πλήρη επίγνωση και κατανόηση της σημασίας του έργου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ελλάδα, μας ικανοποιεί αλλά και μας γεμίζει με μεγάλη αίσθηση ευθύνης η εμπιστοσύνη με την οποία η ΔΕΗ Ανανεώσιμες περιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπηρετεί πιστά την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ που αφενός δημιουργεί προϋποθέσεις εταιρικής επιτυχίας και αφετέρου συμβάλλει στην αλλαγή του ενεργειακού χάρτη της χώρας. Η μέχρι σήμερα πρόοδος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες δημιουργεί μόνο αισιοδοξία ότι αυτή η χρηματοδότηση θα επιτύχει το σημαντικό εθνικό της στόχο αλλά θα έχει επίσης απτό, μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε στενή συνεργασία με τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ αποτελεί μέρος μίας κοινοπρακτικής δομής χρηματοδότησης τύπου «Project Finance» συνολικού ύψους €102,4 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες δανειακές γραμμές ύψους €95,1 εκατομμυρίων και μεσοπρόθεσμες δανειακές γραμμές χρηματοδότησης κατασκευαστικού ΦΠΑ ύψους €7,3 εκατομμυρίων. Η ΕΤΕπ συνεργάστηκε με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι οποίες κάλυψαν, κατ’ ισομοιρίαν, το 70% των μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και το 100% της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης ΦΠΑ.

Αξιοποίηση της στήριξης που παρέχει η ΕΤΕπ επί 59 έτη για τις ενεργειακές επενδύσεις σε όλη τη χώρα μέσω της ΔΕΗ

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ από το 1964. Την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα παρείχε χρηματοδοτήσεις άνω των €4,3 δισεκατομμυρίων  για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα μέσω της ΔΕΗ και άλλων ελληνικών, δημόσιων και ιδιωτικών, εταιρειών ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των ελληνικών νησιών, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την επιτάχυνση των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ενημερωτική σημείωση:

InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU  παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μοχλεύοντας ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους προκειμένου να υποστηριχθεί η βιώσιμη οικονομία. Το πρόγραμμα βοηθάει να πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EuropeanGreen Deal), η ψηφιακή μετάβαση και η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα InvestEU φέρνει υπό μια στέγη το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, απλοποιώντας την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στην Ευρώπη και καθιστώντας αυτή περισσότερο αποτελεσματική και ευέλικτη.  Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συνιστώσες: το ταμείο InvestEU (InvestEU Fund), τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU (InvestEU Advisory Hub) και την πύλη InvestEU (InvestEU Portal). Το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω συνεργαζόμενων χρηματοοικονομικών οργανισμών οι οποίοι με την σειρά τους στηρίζουν έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους €26,2 δισεκατομμυρίων. Η εγγύηση αυτή αυξάνει την δυνατότητα ανάληψης κινδύνου, κινητοποιώντας τουλάχιστον €372 δισεκατομμύρια πρόσθετων επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις για υγιείς επενδύσεις ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Press Release in English

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria