Έγκριση υλοποίησης του έργου: «Εκτέλεση έργων συντήρησης Δήμου Καστοριάς», Προϋπολογισμού: 292.500,00€ από την Π. Δ. Μ. - OlaDeka

Έγκριση υλοποίησης του έργου: «Εκτέλεση έργων συντήρησης Δήμου Καστοριάς», Προϋπολογισμού: 292.500,00€ από την Π. Δ. Μ.

  Την έγκριση του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: , «Εκτέλεση έργων συντήρησης Δήμου Καστοριάς»προϋπολογισμού 292.500,00€ με Φ.Π.Α., ενέκρινε με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 28 Δεκεμβρίου 2022.

   Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης και έπειτα την πραγματοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς, που αφορούν: 

* Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοινότητας Μανιάκων,  προυπ: 100.000,00€ 

* Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης – 

συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Καστοριάς                     προυπ: 90.000,00€ 

* Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Λεύκης Β’ Φάση          προυπ: 88.000,00€

  * Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Κ. Τοιχιού          προυπ: 14.500,00€

    Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως την κατασκευή του έργου μέχρι το ποσό των 292.500,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 (ΚΑΠ) της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ ο Δήμος Καστοριάς αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

    Το δε συνολικό ποσό που θα διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προς τον Δήμο Καστοριάς, για την υλοποίηση έργων στις Τοπικές Κοινότητες του και την πόλη της Καστοριάς, μαζί με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου και αφορά το έργο Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοινότητας Κορησού, προϋπολογισμού 74.000,00€, ανέρχεται σε 366.500,00€ με ΦΠΑ.

    Η Περιφερειακή Αρχή εκτός του σχεδιασμού και της υλοποίησης μεγάλων έργων που σκοπό έχουν την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, χρηματοδοτεί και έργα, σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας μας, που συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της. 

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria