Αύριο η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 16 θέματα - OlaDeka

Αύριο η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς με 16 θέματα

Την Πέμπτη24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς για να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

Α/ΑΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.         Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών23ηςκαι 24ηςσυνεδριάσεων2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.Εισήγηση Προέδρου
3.         Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2022.Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
4.         Έγκριση 9ηςτροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.         Επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.         Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, σε υπό ανέγερση αγροτική αποθήκη γεωργικών προϊόντων στο υπ’ αριθ. 276 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Ιεροπηγής.Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.         Αποδοχή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων επί της προσφυγής της εταιρείας «ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ Ζ. – ΒΑΣΚΟΣ Α. Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 29998/22-7-2022 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
8.         Αποδοχή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων επί της προσφυγής της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ.: 30005/22-7-2022 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
9.         Αποδοχή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων επί της προσφυγής της εταιρείας «ΧΑΡΙΤΩΝ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθ.: 30003/22-7-2022 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου του Δήμου Καστοριάς.Απόφαση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
10.     Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για το πρόγραμμα έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων δημόσιας και μη δημόσιας Δασοπονίας, που συνέταξε η Δ/νση Δασών για το έτος 2023.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Δ. Λίτσκα
11.     Έγκριση επιχορηγήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Καστοριάς για την κάλυψη εξόδων, που αφορούν στην υλοποίηση εκδηλώσεων και  αναβίωση τοπικών εθίμων, της εορταστικής περιόδου έως 31-12-2022.Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Αθ. Ρήμου
12.     Ανάκληση της υπ’ αριθ. 45/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Μαυροχωρίου στο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε.Εισήγηση ΑντιδημάρχουΚ. Στυλ. Φουλιρά
13.     Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου (πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας), για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ, κατά την περίοδο των εορτών.Εισήγηση ΑντιδημάρχουΚ. Στυλ. Φουλιρά
14.     Αποδοχή των όρων της σύμβασης χορηγίας προς το Δήμο Καστοριάς από την εταιρεία TAPA.G., για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή και επανάχρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδένδρου, ως κτιρίου πολλαπλών χρήσεων – πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.(Κατάργηση της αριθ. 34/2021 προγενέστερης απόφασης Δ.Σ.).Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria