Ασφάλεια και κίνδυνοι καλλιεργημένου κρέατος: Οι ειδικοί μίλησαν…

Αρχική » Υγεία » Ασφάλεια και κίνδυνοι καλλιεργημένου κρέατος: Οι ειδικοί μίλησαν…

Για πρώτη φορά ειδικοί από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν για να εξετάσουν και να καταλήξουν, στο πόσο ασφαλή από μικροβιακή μόλυνση, είναι τα καλλιεργημένα σε εργαστήριο τρόφιμα.

Μια ομάδα 24 εμπειρογνωμόνων από 15 χώρες εντόπισε τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων με βάση τα κύτταρα. Πρόκειται για εκπροσώπους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που συζήτησαν το θέμα της ασφάλειας τροφίμων που παράγονται σε εργαστήρια στη συνάντηση την οποία διοργάνωσε ο FAO και ο ΠΟΥ πριν από λίγες ημέρες. Η παραγωγή τροφής με βάση τα κύτταρα περιλαμβάνει την καλλιέργεια κυττάρων που απομονώνονται από ζώα ακολουθούμενη από επεξεργασία για την παραγωγή προϊόντων διατροφής που είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ζωικά, όπως κρέας, πουλερικά και θαλασσινά.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι τα τρόφιμα με βάση τα κύτταρα, έχουν τους ίδιους κινδύνους με τα συμβατικά παραγόμενα τρόφιμα: την εμφάνιση μικροβιολογικής μόλυνσης, χημικών υπολειμμάτων ή υποπροϊόντων κατά την παραγωγή ή την επεξεργασία. Οι ειδικοί κατέληξαν, ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι η μικροβιακή μόλυνση κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας συνήθως αναμένεται να αναστείλει την ανάπτυξη των κυττάρων. Εάν τα κύτταρα έχουν αναπτυχθεί και έχουν φτάσει τις προσδοκίες προϊόντος για τη συγκομιδή, αυτό σημαίνει ότι τέτοια μόλυνση δεν εμφανίστηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής, αλλά θα μπορούσε να εμφανιστεί και μετά την παραγωγή, όπως σε κάθε άλλο προϊόν διατροφής.

Τα εργαλεία μετριασμού του κινδύνου που είναι διαθέσιμα για τη διαχείριση των υφιστάμενων κινδύνων, όπως οι καλές πρακτικές υγιεινής και ο εντοπισμός κινδύνου και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP), πρέπει να εφαρμόζονται και σε αυτές τις μεθόδους παραγωγής, όπως και στη συμβατική παραγωγή τροφίμων, είπαν οι ειδικοί.

Η τεχνική ομάδα τόνισε ότι τα σχέδια διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει επίσης να δίνουν μεγάλη προσοχή στη χρήση υλικών, εισροών, συστατικών και εξοπλισμού που μπορεί να είναι ειδικά για την παραγωγή καλλιεργημένου κρέατος. Ωστόσο, ενώ τέτοιες εφαρμογές μπορεί να είναι νέες, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα και τα εργαλεία διασφάλισης της ασφάλειας είναι εφαρμόσιμα για τον έλεγχο τέτοιων κινδύνων.

Σε αυτήν την πρώτη παγκόσμια διαβούλευση εμπειρογνωμόνων για τα τρόφιμα με βάση τα κύτταρα, με ειδική εστίαση στα ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων, η τεχνική ομάδα επεσήμανε για άλλη μία φορά την ανάγκη καθορισμού της κατάλληλης ορολογίας για αυτό το είδος τροφίμων, καθώς η ονοματολογία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αντίληψη των καταναλωτών και στις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις όπως η επισήμανση. Η επιτροπή συνιστά στις αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιλογής της κατάλληλης ορολογίας, δεδομένων των διαφορετικών πολιτιστικών, κοινωνικών και γεωγραφικών πλαισίων σε όλο τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, η οποία συμμετείχε στη διοργάνωση της συνάντησης, είναι η πρώτη χώρα που ενέκρινε ένα προϊόν διατροφής με βάση τα κύτταρα. Για να το κάνει αυτό, η Σιγκαπούρη ανέπτυξε μια λίστα ελέγχου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ασφάλειας τροφίμων των προϊόντων και αργότερα εξέδωσε ένα έγγραφο πολιτικής , το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες για τους προγραμματιστές και τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια