ΑΣΕΠ: Κενές θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας

Προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη η προκήρυξη

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » ΑΣΕΠ: Κενές θέσεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως 12 μήνες, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
  • ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΔΕ Οδηγών
  • ΔΕ Μαγείρων
  • ΥΕ Φυλάκων

Ως τόπος εργασίας έχει οριστεί ο δήμος Φλώρινας.

Οι υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία υπηρεσίας του φορέα.

Αναμένεται

ΔΕ Οδηγών [Εποχικό Προσωπικό]

1ΔΕ Μαγείρων

1ΥΕ Φυλάκων1

Ολόκληρη η προκήρυξη

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια