Μείωση στην κατανάλωση μήλων: Πως μπορεί να αναστραφεί το κλίμα – Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές - OlaDeka

Μείωση στην κατανάλωση μήλων: Πως μπορεί να αναστραφεί το κλίμα – Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές

Επιστημονική μελέτη για την φθίνουσα τάση κατανάλωσης μήλων και για την προθυμία πληρωμής από τους καταναλωτές

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μήλου μειώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι λόγοι αυτής της πτώσης, εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες όπως τα εισοδήματα και τις τιμές και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, σχετίζονται με τις αισθητηριακές ιδιότητες των μήλων και την υποκατάστασή τους από άλλα φρούτα. Όσον αφορά τους λόγους που σχετίζονται με τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά του μήλου, οι κύριες αιτίες για τη μείωση της κατανάλωσής τους είναι αυτές που σχετίζονται με την αντίληψη ότι τα μήλα έχουν κατώτερα αισθητικά χαρακτηριστικά (π.χ. λιγότερο νόστιμα) από ό,τι στο παρελθόν και επίσης με τη δυσαρέσκεια ορισμένων καταναλωτών με διαθέσιμες κύριες ποικιλίες μήλων. Ένας άλλος λόγος που δικαιολογεί αυτή τη μείωση της κατανάλωσης είναι ο ανταγωνισμός με ένα ευρύτερο φάσμα άλλων φρούτων από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε από ό,τι στο παρελθόν και η αντίληψη ότι ορισμένα από αυτά είναι πιο υγιεινά από τα μήλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ικανότητα των παραγωγών και των εμπόρων να ανταποκρίνονται στις αισθητηριακές προσδοκίες των καταναλωτών και να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσαρέσκεια είναι πολύ σημαντική για να αντιστραφεί αυτή η αρνητική τάση κατανάλωσης. Επομένως, η παροχή καλύτερης κατανόησης των προτιμήσεων, των αισθητηριακών αντιλήψεων και της δυσαρέσκειας των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας για τους παραγωγούς και τους εμπόρους ώστε να αυξήσουν τη ζήτηση για μήλα.

Αρκετές μελέτες σχετικά με την αντίληψη και την αποδοχή των μήλων από τους καταναλωτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αισθητηριακή ποιότητα (γεύση και υφή) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς μήλων, ακόμη πιο σημαντικός από την τιμή τους.

Επιστήμονες από την Κορέα ακολουθώντας αυτά τα προηγούμενα στοιχεία και με στόχο την αναστροφή αυτής της φθίνουσας τάσης κατανάλωσης, μελέτησαν την επίδραση των αισθητηριακών ιδιοτήτων του μήλου στην προθυμία πληρωμής των καταναλωτών αναλύοντας μήλα που καλλιεργούνται σε διαφορετικά υψόμετρα.

Η αντίληψη όλων των αισθητηριακών ιδιοτήτων που μελετήθηκαν ήταν διαφορετική μεταξύ των μήλων που καλλιεργήθηκαν σε μεγάλα και χαμηλά υψόμετρα, ανεξάρτητα από την ποικιλία μήλων. Επιπλέον, η αντίληψη όλων των αισθητηριακών ιδιοτήτων για τα μήλα που καλλιεργήθηκαν σε μεγάλα υψόμετρα διέφερε μεταξύ των δύο ποικιλιών που εξετάστηκαν. Τα ευρήματά της μελέτης υποδεικνύουν ότι τα πιο γλυκά και αποχυμωμένα μήλα μπορεί να διατίθενται στο εμπόριο σε υψηλότερες τιμές καθώς η προθυμία πληρωμής των καταναλωτών ήταν υψηλότερη για τα μήλα που καλλιεργήθηκαν σε μεγάλα υψόμετρα από ό,τι σε χαμηλά υψόμετρα.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματά υπογραμμίζουν τον σαφή αντίκτυπο του αυξανόμενου υψομέτρου στην αντίληψη των καταναλωτών για την ποιότητα των μήλων και στην προθυμία τους να πληρώσουν υψηλότερη τιμή. Επιπλέον, υποδεικνύουν ότι η προθυμία πληρωμής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αισθητηριακή εμπειρία του μήλου σε μια προηγούμενη εμπειρία αγοράς και επομένως δείχνει ότι η εμπειρία κατανάλωσης μήλου κατά την πρώτη αγορά καθορίζει τις επόμενες αγορές. Επίσης η μελέτη έδειξε ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν σταθερά την υψηλότερη τιμή των μήλων στην αγορά είναι η γλυκύτητα και η ζουμερή γεύση

Τα αποτελέσματά της μελέτης την οποία μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη ΕΔΩ, έχουν σαφείς επιπτώσεις για τους παραγωγούς και τους εμπόρους μήλων, καθώς παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών στην αποδοχή και την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για το σχεδιασμό στρατηγικών μάρκετινγκ. Παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής των καταναλωτών. 

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria