Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια Επιστολή των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς κ. Θ. Μαρδίρη - OlaDeka

Συγχαρητήρια – Ευχαριστήρια Επιστολή των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς κ. Θ. Μαρδίρη

Συγχαρητήρια – Ευχαριστήρια Επιστολή

των Εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Δυτικής Μακεδονίας

προς τον τέως Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θοδωρή Μαρδίρη

Οι εκπαιδευτικοί των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας επιθυμούμε να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στον τέως Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θοδωρή Μαρδίρη, για τη σημαντική και πολυσχιδή προσφορά του στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Ανταποκρινόμενος επάξια στις υψηλές απαιτήσεις του διοικητικού έργου που ανέλαβε τον Απρίλιο του 2019, ο κ. Μαρδίρης υπηρέτησε τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την αποχώρησή του, λόγω συνταξιοδότησης, στις 31-08-2022. Θερμός υποστηρικτής της συνέργειας μεταξύ φορέων και της ομαδοσυνεργατικής λειτουργίας, εργάστηκε με συνέπεια και ήθος για την αναβάθμιση του συνόλου των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα δύσκολων υγειονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών συνθηκών.

Σημεία αναφοράς στην επαγγελματική πορεία του αποτέλεσαν: (i) το πολυδιάστατο έργο του (ερευνητικό, διδακτικό, επιμορφωτικό, συγγραφικό, διοικητικό) για την προαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και (ii) η καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη και εδραίωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Με εφόδια την άρτια επιστημονική του συγκρότηση, με διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και των Επιστημών της Αγωγής αντίστοιχα και βαθιά γνώση των αρχών, της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ο κ. Μαρδίρης υπηρέτησε τον θεσμό της με αφοσίωση και ζήλο στο μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, κυρίως από τη θέση του Υπευθύνου Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς.

Οραματιστής, δημιουργικός, εργατικός, προσηλωμένος στην επίτευξη των στόχων και στην πραγμάτωση των σχεδίων του, ως Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Καστοριάς από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, το 1996 και για 22 συνεχή χρόνια, απέβλεπε: (i) στη δημιουργία μίας σύγχρονης, λειτουργικής και θελκτικής εκπαιδευτικής μονάδας για τους/τις μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της, την υλικοτεχνική υποδομή και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, (ii) στον σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού επιστημονικά και παιδαγωγικά τεκμηριωμένων, (iii) στη συνεχή βελτίωση των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών και στην ενσωμάτωση καινοτομιών σε όλους τους τομείς δράσης του Κ.Π.Ε., (iv) στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους/τις συναδέλφους/ισσές του, κάνοντας πράξη τη συνάρθρωση, τη συνέργεια και τον συντονισμό του έργου εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων, (v) στην παροχή κινήτρων και στη διασφάλιση των συνθηκών και των προϋποθέσεων για την προώθηση της επαγγελματικής τους εξέλιξης, (vi) στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με το σύνολο των εκπαιδευτικών φορέων της περιοχής, αλλά και πανελλαδικά και (vii) στην ανάδειξη του Κ.Π.Ε. Καστοριάς ως δημιουργικού πόλου και σημαντικού οικονομικού πόρου για την τοπική κοινωνία.

Η προσφορά του Κ.Π.Ε. Καστοριάς στην τοπική κοινωνία και η εξαιρετική σχέση του με τον Δήμο Καστοριάς αποτέλεσε παράδειγμα για άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας, οδηγώντας στη διεκδίκηση και ίδρυση Κ.Π.Ε. στις περιοχές εμβέλειάς τους.

Η εμπειρία του κ. Μαρδίρη από τη λειτουργία του Κ.Π.Ε. Καστοριάς και η αμέριστη διάθεσή του για συνεργασία, υποστήριξαν και ενθάρρυναν σημαντικά τις πρώτες προσπάθειες και το έργο των παιδαγωγικών ομάδων των μετέπειτα ιδρυθέντων Κ.Π.Ε., ιδιαίτερα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κ.Π.Ε. Βελβεντού, Κ.Π.Ε. Γρεβενών, Κ.Π.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα Γρεβενών, Κ.Π.Ε. Μελίτης, Κ.Π.Ε. Σιάτιστας). Η εποικοδομητική συνεργασία συνεχίστηκε και κατά τη λειτουργία του θεσμού των Συντονιστικών Κ.Π.Ε. ανά Περιφέρεια, με τον κ. Μαρδίρη να αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού των δράσεων των Κ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως Προέδρου της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής (Σ.Ε.Κ.Π.Ε. Δυτικής Μακεδονίας).

Ο κ. Μαρδίρης υπηρέτησε τον θεσμό της Π.Ε. και ως πολλαπλά εκλεγμένο μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), ενώ δεν έπαψε να τον υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις και από τις θέσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας (2018-19) και του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (2019-22).

Η συνεισφορά του στην εκπαίδευση, η επικοινωνία των γνώσεων και της εμπειρίας του στην εκπαιδευτική κοινότητα αποτυπώνονται, επίσης, στο διδακτικό και επιμορφωτικό έργο του σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε προγράμματα του Υ.ΠΑΙΘ. και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, στη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, στις ομάδες εκπόνησης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τα επιστημονικά πεδία: (α) «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και (β) «Βιολογία Γενικού Λυκείου (Τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄) στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.ά.

Αγαπητέ Θοδωρή,

Εκφράζοντας τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχεις προσφέρει, σου ευχόμαστε να απολαύσεις την νέα περίοδο της ζωής σου με υγεία, παραμένοντας δραστήριος και δημιουργικός, όπως και ο ίδιος άλλωστε επιθυμείς, εξακολουθώντας να προσφέρεις στην οικογένειά σου, στην εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία. Σε ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνεργασία όλων των χρόνων και τις φιλικές σχέσεις που δημιουργήσαμε. Θα είναι τιμή μας αν συνεχίσεις να υποστηρίζεις την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Οι γνώσεις, η εμπειρία, οι σκέψεις, οι απόψεις και οι προτάσεις σου θα είναι πάντα πολύτιμες για εμάς.

Με ειλικρινή εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.ΠΕ.Α. Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Βελβεντού-Σιάτιστας, Καστοριάς και Μελίτης)

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria