Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  17η

Για τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣ : Το Δήμαρχο Καστοριάς κ. Γιάννη Κορεντσίδη Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Όπως πίνακας αποδεκτών
Τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων: Καστοριάς
(θέματα : 2, 8, 9)
Μανιάκων (θέμα 7)
Μαυροχωρίου (θέμα 3)
Μεταμόρφωσης (θέμα 6)

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 καιώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
  Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
  Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 15ηης και 16ης συνεδριάσεων 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
  Λήψη απόφασης για την κατάργηση 2 (δύο) θέσεων περιπτέρων, στις Κοινότητες Καστοριάς και Μαυροχωρίου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Λήψη απόφασης για την κίνηση διαδικασιών δημοσιότητας του Β1 σταδίου της μελέτης «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων) Δ.Ε. Μακεδνών». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης Μανιάκων – Νέας Λεύκης στα Ο.Τ.: Γ125, Γ126, Γ5 και Γ111γ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο 260 της κτηματικής περιοχής Μεταμόρφωσης για την εξυπηρέτηση επιχείρησης. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ, στην Κοινότητα Μανιάκων. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την απαγόρευση στάσης και  στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων επί της οδού Κελέτρου 27, στην Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας Ειρήνης (Βαν Φλήτ), για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Άρτη 23, στην Κοινότητα Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους  2022 στις Σχολικές Επιτροπές Α)θμιας και Β)θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
  Έγκριση επιχορήγησης της Πολιτιστικής – Μορφωτικής & Κοινωνικής Οργάνωσης Νομού Καστοριάς «Ο Εύξεινος Πόντος» για την κάλυψη εξόδων πολιτιστικής εκδήλωσης μνήμης. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Α. Ρήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια