«Έγκριση Χρηματοδότησης Διαπιστευμένου Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2022» - OlaDeka

«Έγκριση Χρηματοδότησης Διαπιστευμένου Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2022»

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2022 του Προγράμματος Erasmus+, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) ενέκρινε την επιχορήγηση του ποσού των 142.517 ευρώ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία έχει χορηγηθεί η Διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης για το διάστημα 2021-2027. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί για την υλοποίηση της δράσης «Μαθησιακή Κινητικότητα» και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 που εντάσσεται στη Βασική Δράση 1 του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο Διαπιστευμένο Σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

  1. Μαθήματα και κατάρτιση (Courses and training)
  2. Παρακολούθηση εργασίας (Job shadowing)
  3. Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (invited experts)

Οι σχολικές μονάδες που ανταποκρίθηκαν θετικά στη με αριθμ. 880/14-02-2022 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο Κινητικότητας ως μέλη της Κοινοπραξίας είναι οι παρακάτω:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θέτει ως κύρια επιδίωξη τη συμπερίληψη, με στόχο τη συνύπαρξη, την ισότιμη συμμετοχή, την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την καλλιέργεια  δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και αξιών ενεργού πολίτη στο πλαίσιο ενός σχολείου για όλους χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από το βαθμό ή το είδος της αναπηρίας, τη φυλή, την καταγωγή, το θρήσκευμα, τις πολιτισμικές ή άλλες διαφορές.

Η χρονική διάρκεια του εγκεκριμένου Σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας είναι 15 μήνες.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria