Τηλεδιάσκεψη της Ο. Τελιγιορίδου με στελέχη της Greenpeace

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Τηλεδιάσκεψη της Ο. Τελιγιορίδου με στελέχη της Greenpeace

Τα μειονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας μπορούν και πρέπει να μετατραπούν σε πλεονεκτήματα
~~Διαδικτυακή συνάντηση Στ. Αραχωβίτη – Ολυμπία Τελιγιορίδου με στελέχη της GREENPEACE
Ο κατακερματισμένος και μικρός κλήρος, η παραλλακτικότητα και ποικιλομορφία, η μεγάλη χωρική διαφοροποίηση μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή και την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά, ασφαλή, υγιεινά και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα εκτατικής κυρίως γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό στηρίζεται ο πολύ μικρός, μικρός και μεσαίος Έλληνας παραγωγός.
Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές που αποτελούν τη βασική χρηματοδότηση του Τομέα και έχουν προσλάβει ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση με την “Πράσινη Συμφωνία”, τη στρατηγική “Από το χωράφι στο πιάτο” και τη #στρατηγική για τη “βιοποικιλότητα”, μαζί με τις κατάλληλες συμπληρωματικές εθνικές πολιτικές, θα πρέπει ακριβώς να στραφούν στην ενίσχυση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με αξιοποίηση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Στη συνάντηση τέλος, συζητήθηκε η επερχόμενη επισιτιστική κρίση και η ψευδής εικόνα που καλλιεργείται περί της παγκόσμιας επάρκειας τροφής.
Η υψηλή διαθεσιμότητα και σπατάλη τροφής από μέρος του “αναπτυγμένου” κόσμου και η ένδεια του πληθυσμού των “αναπτυσσόμενων” χωρών σηματοδοτούν απλώς την παγκόσμια ανισοκατανομή της θερμιδικής επάρκειας και την επείγουσα ανάγκη αλλαγής της.
Σε αντιδιαστολή με την επικρατούσα αδηφάγο μονοκρατορία της αγοράς, θεωρούμε ότι η πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε επαρκή, υγιεινά, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα είναι υποχρέωση κάθε προοδευτικής και αλληλέγγυας πολιτείας.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια